สัมนาพิเศษ โดย Dr. Seiichi Toki เรื่อง Innovations in plant genome editing

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  สัมนาพิเศษ โดย Dr. Seiichi Toki เรื่อง Innovations in plant genome editing.  และ Dr. Masaki Endo เรื่อง Genome editing using engineered SpCas9 which recognizes NG as PAM.

NARO (National Agriculture and Food Research Organization), JAPAN   ณ ห้องประชุมเอกลักษณ์ข้าวไทย ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu