ข่าวอัพเดด

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ประกาศรับซื้อข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ประจำปี พ.ศ.2565
จำนวน 50,000 กิโลกรัม ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ มีใบรับรอง 

ลงประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

 

 รายละเอียดการเสนอราคา

1. แจ้งข้อมูลดังนี้

 • ชื่อผู้ปลูก
 • จังหวัดที่ปลูก
 • วันที่เก็บเกี่ยว
 • ปริมาณข้าวที่มีอยู่
 • ราคาที่เสนอขาย รวมค่าขนส่งมาที่ โรงสีข้าวธัญโอสถ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
 • ตัวอย่างข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่ปริมาณ 1 กิโลกรัม

 

2. ที่อยู่จัดส่งส่งตัวอย่างข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม 

 • กรุณาส่งมาที่อยู่นี้
  นายสุมน ห้อยมาลา (085-1815363)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน. จ. นครปฐม 73140

                       

 

[คลิก ส่งข้อมูลเพื่อยื่นเสนอราคา ออนไลน์]

 

 

 • มีใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการพิจารณา

 1. ความเข้มสีข้าวกล้อง 
 2. กลิ่น
 3. เปอร์เซ็นต์การแตกหัก
 4. ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
 5. เกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรองเท่านั้น
 6. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ไม่ต่ำกว่า 95 %
 7. ตรวจสอบเชื้อราอัลฟาท็อกซินและสารโลหะหนัก ต้องไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 8. ซื้อขายผ่านเกษตรกรหรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น

 

 

4. กำหนดการ

 • เปิดรับเสนอราคาออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 • ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม มาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ประกาศแจ้งผลการประมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ภายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 • ชนะการเสนอราคาต้องส่งข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่ที่ภายในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565  ณ โรงสีข้าวธัญโอสถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

หากท่านมีข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่ ปริมาณเท่าไหร่ก็ตามหากต้องการขายสามารถเสนอเข้ามาได้เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วทางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว จะแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบผลการพิจารณา และศูนย์ ฯ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน และแจ้งให้ท่านทราบหากมีผู้ประสงค์จะซื้อข้าวจากท่าน

 

[คลิก ส่งข้อมูลเพื่อยื่นเสนอราคา ออนไลน์]

 

 
 
 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 

งานปรับปรุงพันธ์ุข้าว

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes