ขอเชิญผู้ที่ปลูกและสนใจปลูกข้าวไร์เบอร์รี่ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในงานวิจัย

 

ฟอร์มสำรวจความต้องการและการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการลงทุนด้านงานวิจัยของการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งข้าวไรซ์เบอรี่ ได้รับเลือกในการศึกษานี้
โดยข้อมูลความต้องการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
จะถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงการยอมรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
และเป็นข้อมูลงประกอบการวางแผนเพื่อส่งเสริมการใช้พันธุ์ข้าวในอนาคตสามารถกรอกออนไลน์ที่ฟอร์มด้านล่างนี้ 


จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ คลิก

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu