• ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
 • ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี DNATEC

  อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ


ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

รมว.วท. ลงพื้นที่แปลงนาสาธิต "หอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน" และนำทีมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย..ด้วยวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 ตุลาคม 2553 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสวทช. นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว.ดร.กัญญวิมซ์ กรีติกร ผศช.ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผศน. ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา เข้าเยี่ยมชมกิจการและแปลงนาสาธิต"หอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน" ในพื้นที่ดำเนินงานของไบโอเทคร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ และนำทีมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภฝักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวนาบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นทีจำนวนกว่า 200 ครัวเรือน

"หอมชลสิทธิ์" เป็นหนึ่งในงานวิจัยด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไบโอเทคและปัจจุบันได้ทำการถ่ายทองเทคโนโลยีให้กับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรผักไห่ เพื่อทดลองปลูกในแปลงนาสาธิตของเกษตรกร โดยมีความพิเศษในการทนต่อน้ำท่วมได้กว่า 2อาทิตย์ พื้นที่อำเภอผักไห่เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในทุกๆปี "หอมชลสิทธิ์" จะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และงานวิจัยมุ้งนาโนฆ่ายุง ของนาโนเทคก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของสวทช. ที่นำมาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ที่ต้องมาใช้เพิงพักชั่วคราวในการหลับนอนให้สามารถนำไปใช้กันยุงและป้องกันโรคระบาดต่างๆที่มาพร้อมกับยุงได้โดยท่าน รมว.วท. ได้แจกมุ้งนาโนฆ่ายุงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า 200 ครัวเรือน นี่คือการนำเอาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีเข้ามาบรรเท่าความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเราได้เห็นเเล้วว่า งานวิจัยของสวทช."นั้นสามารแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศต่อไปได้ยั่งยืน" ที่มาจาก ทีมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก ศน.

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ...อ่านต่อ

 

บทความองค์ความรู้

 แผนที่ตั้งศูนย์  [Google Map]


  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes