พันธุ์ข้าว

งานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุข้าว

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

วิธีการปลูกข้าว ระบบเกษตรอินทรีย์

วิธีการปลูกข้าว ระบบเกษตรอินทรีย์


.     1) การเตรียมแปลงปลูกข้าว 2) การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน3) การปลูกพืชเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเคมี4) การควบคุมวัชพืช5) การเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว 6) การปลูกแบบปักดำ7) การจัดการน้ำในแปลงนา8) การจัดการโรคและแมลงของข้าวอินทรีย์9) การเก็บเกี่ยวข้าว10) การตากข้าวและการจัดเก็บผลผลิต           .         1) การเตรียมแปลงปลูกข้าว เป็นการเตรียมดินโดยใช้เครื่องมือทุ่นแรง ประกอบด้วย การไถดะ คือ การพลิกหน้าดิน ตากดินให้แห้ง ตลอดจนเป็น การคลุกเคล้าฟาง…

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes