โครงสร้างองค์กร ทีมนักวิจัย

 

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
Prof.Dr.Apichart Vanavihit
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและ
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
Director of RSC&RGDU
 

 

Ms. Siriporn Korinsak
Ms. Siriporn Korinsak
Ms. Phakchana Nubankoh
Ms. Phakchana Nubankoh
Mr. Gidtipong  Ravisaya
Mr. Gidtipong Ravisaya
Ms. Wichita Kong-in
Ms. Wichita Kong-in
Ms. Pantharika Chumwong
Ms. Pantharika Chumwong
Mr. Nawadon Tasiphet
Mr. Nawadon Tasiphet
Ms. Thunyaporn Upathi
Ms. Thunyaporn Upathi
Ms. Mathurada Ruangsiri
Ms. Mathurada Ruangsiri
Dr. Siriphat Ruengphayak
Dr. Siriphat Ruengphayak
Mr. Ekawat Chaichoompu
Mr. Ekawat Chaichoompu
Dr. Apichart Vanavichit
Dr. Apichart Vanavichit
Dr. Theerayut Toojinda
Dr. Theerayut Toojinda
Dr. Meechai Siangliw
Dr. Meechai Siangliw
Mr. Decha Songtoaseesakul
Mr. Decha Songtoaseesakul
Dr. Wintai Kamolsukyunyong
Dr. Wintai Kamolsukyunyong
Mr. Srisawat Khanthong
Mr. Srisawat Khanthong
Ms. Monthathip Thongkum
Ms. Monthathip Thongkum
Dr. Vinitchan Ruanjaichon
Dr. Vinitchan Ruanjaichon
Dr. Siwarate Arikit
Dr. Siwarate Arikit
Dr. Jonaliza L. Siangliw
Dr. Jonaliza L. Siangliw
Dr. Watchareewan Jamboonsri
Dr. Watchareewan Jamboonsri

 

นางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 
Ms. Siriporn Korinsak


ผู้ช่วยนักวิจัย
Research assistant, Project staff, BIOTEC

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

Education

 • M.S. in Agriculture (Agricultural Research and Development), Kasetsart University, 2009
 • B.S. in Agriculture (Agricultural Business), Sukhothai Thammathiraj Open University, 2005
 • B.S. in Agriculture (Horticulture), Kasetsart University (1st class honor), 1998
 • High school, Watthammajariyapirom school, 1994
 • Secondary school, Watthammajariyapirom school, 1991
 • Primary school, Bhandonphai school, 1988

 

Non-scientific Interests

 • Farming, traveling, vipasana meditation, cooking. 

 

 

 • Siriphat Ruengphayak, Ekawat Chaichumpoo, Supaporn Phromphan, Wintai Kamolsukyunyong, Wissarut Sukhaket, Ekapol Phuvanartnarubal, Siripar Korinsak, Siriporn Korinsak and Apichart Vanavichit. 2014. Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice variety. Rice J. MS:8738948041351001.
   
 • Siriporn Korinsak, Kanyanat Sirithunya,Theerayut Toojinda. 2014. Identifying a source of a bacterial blight resistance gene xa5 in rice variety ‘IR62266’ and development of a functional marker ‘PAxa5’, the easy agarose based detection. Thai J. Genet. 7(3): 164-172.
   
 • Phatsalakone Manivong, Siriporn Korinsak, Siripar Korinsak, Jonaliza L. Siangliw, Apichart Vanavichit, Theerayut Toojinda. 2014. Marker-assisted selection to improve submergence tolerance, blast resistance and strong fragrance in glutinous rice. Thai J. Genet. 7(2): 110–122.
   
 • K.M. Win, S. Korinsak, P. Sirithunya, J. Lanceras-Siangliw, W. Jamboonsri,T. Da, S. Patarapuwadol, T. Toojinda. 2013. Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blightresistance into aromatic Myanmar rice MK-75K. Field Crops Research. 154: 164–171.
   
 • K.M. Win, S. Korinsak, J. Jantaboon, M. Siangliw, J. Lanceras-Siangliw, P. Sirithunya, A. Vanavichit, G. Pantuwan, B. Jongdee, N. Sidhiwong, T. Toojinda. 2012. Breeding the Thai jasmine rice variety KDML105 for non-age-related broad-spectrum resistance to bacterial blight disease based on combined marker-assisted and phenotypic selection. Field Crops Research 137: 186–194.
   
 • ศิริพร กออินทร์ศักดิ์, ปัทมา ศิริธัญญา, อภิชาติ วรรณวิจิตร, ธีรยุทธ ตู้จินดา. 2553. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการรวมยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง xa5 Xa21 xa33 Xa34 และ qBB11 ในข้าว. ใน งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์. ประเทศไทย.
   
 • Jate Kocharerk, Weeratep Pongprasert, Suradet Palawisut and Siriporn Korinsak. 2009. Development of BC4F1 rice line of Rathu Heenati/KDML105 and Chai Nat 1 carrying Bph3 resistance gene against brown planthopper by marker assisted selection. Journal of Agriculture, CMU. 25(2): 135-143.
   
 • Siriporn Korinsak, Pattama Sirithanya and Theerayut Toojinda. 2009. Identification of SSR Markers Linked to a Bacterial Blight Resistance Gene in Rice Cultivar ‘Pin Kaset’. KKU Res. J. 9(2): 16-21.
   
 • Siriporn Korinsak, Saengchai Sriprakhon, Pattama Sirithanya, Jirapong Jairin, Siripar Korinsak, Apichart Vanavichit, and Theerayut Toojinda. 2009. Identification of microsatellite markers (SSR) linked to a new bacterial blight resistance gene xa33(t) in rice cultivar ‘Ba7’.Maejo International Journal of Science and Technology. 3(2): 235-248.
   
 • Siriporn Korintrsak, Sienglew M, Janthaboon J, Toojinda T, Vanavichit A. 2007. Marker-assisted Pyramiding of QTL Conferring Submergence Tolerance, Brown Planthopper and Bacterial Blight Resistant Xa21 in Kao Dawk Mali 105, pp 339. In Proceedings the 2nd International Rice for the Future. Bangkok, Thailand.
   
 • Weerathep Pongprasert, Suradet Palawisut, Siriporn Korinsak and Thanee Srivongchai. 2007. Screening of SSR markers for brown planthopper (Nilapavata ligens (Stål), Delphacidae, Homoptera) resistant genes, Qbph6 and Qbph12, on rice (Oryza sativa L. spp. indica), Abhaya introgression lines and Chai Nat 1. King Mongkut’s Agricultural Journal. 25(1): 47-55.
   
 • Suradet Palawisut, Weerathep Pongprasert, Siriporn Korintrsak and Thanee Srivongchai. 2005. Screening SSR Markers for Brown Planthopper Resistant Genes, Bph3, on Introgressive Lines of Rice (Oryza indica). Journal of Agriculture, CMU. 21(3): 269-276.
   
 • Siriporn Korintrsak, Silprakorn S, Toojinda T. 2004. Identification of bacterial blight resistance gene in rice variety ‘IR62266’, pp. 132. In Proceedings The 1st International Conference on Rice for the Future. Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

  

 

 

นางสาวภักชนา หนูบ้านเกาะ
Ms. Phakchana Nubankoh  

ผู้ช่วยนักวิจัย / Research assistant
project of Identification of genes confers high Fe and toxic tolerance in rice

 

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

My name is Phakchana Nubankoh. My nickname is IM. I was born on Thursday, 19th of April 1990. I live with my parents and brother in Nakhonpathom province. I obtained bachelor degree in Agriculture and major in Agricultural Biotechnology from Kasetsart University. My hobbies are reading book and surfing the internet. My favorite food is papaya salad. I am easy going. I can get along with anybody easily

 

I am working as research assistant at Rice Science Center.  My research is about the identification of genes conferring high Fe and toxic tolerance in rice. My work focuses on DNA extraction, PCR, PAGE method and field experiments.


Education

Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Field of study Agricultural Biotechnology from KASETSART university

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นายกิตติพงษ์  ระวิสะญา
Mr.Gidtipong   Ravisaya

 

ผู้ช่วยนักวิจัย / Researcher Assistant
Irrigated Rice Project/Dr. Theerayut Toojinda/Ms. Siriporn Korinsak

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

My nickname is Tung. I was born on November 7, 1990. I obtained my high school diploma from Phrapatthom Witthayalai School in Nakhon Pathom and had my bachelor degree from Kasetsart University. My favorite food is papaya salad. I like playing basketball and watching online movies. Moreover, I am interested in growing plants like Cowslip creeper and lime.

Education

B.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University (Kamphangsaen), 2014

 

Non-scientific Interests

Growing plants

 

 

 

 

  

 

 

นางสาว วิจิตรา กองอินทร์
Ms.Wichita Kong-in


นักศึกษาปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย
Student and Research Assistant

Student and Research Assistant/ Phenotypic characterization of drought avoidance and drought tolerance traits in selected KDML105 chromosome segment substitution lines (CSSL) harboring full QTL segment under greenhouse experiments/Dr. Theerayut Toojinda and Dr. Jonaliza L. Siangliw

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

My name is Wichita Kong-In. My nickname is Pang. I was born on September 25, 1990. I have a younger brother. I graduated from Kasetsart University and I am currently a graduate student in the same university.  I am working on rice root phenotyping of KDML105 chromosome segment substitution lines. I like to travel a lot. I like Somtum or papaya salad and Tomyun Kung. I like to eat grapes and orange too.

Education

B.S. in Agriculture (Agronomy), Kasetsart University (Kamphangsaen), 2013

 

Non-scientific Interests

D.I.Y/music

 

 

 

 

  

 

 

นางสาวปัณฑริกา ชุ่มวงค์  
Ms.Pantharika Chumwong 

นักศึกษาปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย
Student/Research Assistant 

Identification of QTLs involved with brown planthopper resistance in Rathu Heenati
การสืบค้นหายีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวพันธุ์ราตูฮีนาติ

 

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

       My name is Pantharika Chumwong and my nickname is Som which means orange in Thai. I have only one younger brother and still studying in high school. My brother is staying with my mother in Nan, which is my hometown. My hobbies are listening to music, gardening, traveling and watching movie if I have free time. 

      After graduating from Kasetsart University with a B.S. in Agriculture, major in Agricultural Biotechnology in 2012, I became interested in rice breeding and went to practice conventional rice breeding. Currently, I am a research assistant at Rice Gene Discovery and works on molecular breeding with the use of marker assisted selection (MAS) for 1 year. I am interested in breeding rice with resistance to brown planthopper (BPH) in Thailand so I continue studying for my MS in Agronomy (Plant Breeding).

      หลังจบการศึกษาปริญญาตรี คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ในภาคต้นปี พ.ศ.2555 มีความสนใจในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จึงได้ไปศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิม ภายหลังเมื่ออยากทดลองใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมา จึงได้มาเป็นผู้ช่วยวิจัย ในห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบสมัยใหม่ โดยการคัดเลือกด้วยโมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอ เป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบันสนใจการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในประเทศไทย และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะเกษตรกำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา หมวดวิชาผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช


Education

 • B.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University, 2013

 

Non-scientific Interests

 • Travelling, reading books, listening to music, gardening, watching movies and TV series.
  ท่องเที่ยว,อ่านหนังสือ,ฟังเพลง,ปลูกต้นไม้ และดูหนัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายนวดล ทาสีเพชร
Mr.Nawadon Tasiphet


นักศึกษาปริญญาโท/ผู้ช่วยวิจัย
Student/Research Assistant  

  

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone
+66 (0)34-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

My name is Nawadon Tasiphet and my nickname is Mick. I was born on August 13, 1990 and my zodiac sign is cancer. I graduated from Kasetsart University and currently a graduate student in the same university under the Entomology program. I am living now at Nakhon Pathom. I love traveling, listening to music, eating, watching movies and surfing the internet.

Education

 • B.S. in Agriculture(Entomology), Kasetsart University,2013

 

Non-scientific Interests

 • History, War, Religion, Language, Sports, Food, Movie, Music, Animal, Vehicle and Travelling

 

 

 

 

 

  

 

นางสาวธันยพร อุปธิ
Ms. Thunyaporn Upathi

นักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยผู้ช่วย
Student/Research Assistant

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2/ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

Students. Masters and Research assistant/ Research and development of rice varieties using biotechnology under project collaboration between Rice Department and NSTDA: Phase II/Dr. Theerayut Toojinda

 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

My nickname is Baipoo I graduated from the University of Phayao. University of Phayao in northern Thailand. Free time I like to plant flowers and trees in the garden. I am interested in plant breeding because my adviser always told story about plant breeding over and over again.

 

Education

 • วท.บ. (การผลิตพืชอุตสาหกรรม)
  B.S. (Industrial Crop Production), University of Phayao, Phayao, Thailand, 2012

 • วท.ม. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)(กำลังศึกษา)
  M.S.(Plant Breeding), Kasetsart University, Thailand (Currently studying)

 

Non-scientific Interests

 • traveling, cooking, photograph, handicraft

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นางสาวมธุรดา เรืองศิริ
Ms. Mathurada Ruangsiri

ผู้ช่วยนักวิจัย / Research Assistant 

Regional Hub of Integrated Breeding Platform
Dr. Jonaliza L. Siangliw 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

My name is Mathurada Ruangsiri and my nickname is Palm. I was born on the 30th of July in 1991 in Samutsakhon. We are two children in the family. I am the eldest and I have a younger brother. My hobbies are playing ukulele, watching Korean dramas and camping with my family.

I am interested in agriculture so after I graduated from Samutsakhon Burana School, I decided to study in agriculture in Kasetsart University in Kamphangsaen Campus, under the Agricultural Biotechnology program. I did my senior project on ‘Genetic Variation of Disease Resistant Genes on Chromosome 6 between Resistant and Susceptible Bacterial Wilt Tomato Lines’ This project aimed to improve bacterial wilt resistance in tomato by using DNA markers.  Markers used for selection and analysis of the bacterial wilt resistance genes were designed from a DNA sequence found at a specific location in the genome which was associated with the inheritance of the trait or the gene.

I had an opportunity to attend the student exchange program between Kasetsart University and University of Tsukuba, Japan for 6 months in October 2013 to March 2014. I studied in Japanese class when I lived there and I had friends from other countries such as Malaysia, Laos, Brazil and Great Britain. We had many trips in Japan on weekends. We visited Fuji Mountain, Kyoto and Hokkaido. Recently I joined as a research assistant at Rice Gene Discovery and Rice Science Center. My responsibility includes germpalsm, phenotype and genotype data management.

 

Education

 • B.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University, 2014

 

Non-scientific Interests

 • Photography, Camera,  Astronomy

 

 

 

 

 

-

:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์
Dr.Siriphat Ruengphayak

นักวิจัย /Researcher

 

Post-doctoral researcher in the nutritious rice research & rice molecular breeding group, Rice Science Center, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, Thailand

นักวิจัยหลังปริญญาเอก กลุ่มงานวิจัยข้าวโภชนาการและ molecular breeding ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

ได้เริ่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง ตั้งแต่เริ่มทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กับ รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม เกษตรศาสตร์  หัวข้อวิทยานิพนธ์มุ่งเน้นที่การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีธาตุเหล็กสูง และทนทานธาตุเหล็กเป็นพิษ โดยอาศัยแหล่งความแปรปรวนของพันธุกรรมธรรมชาติในการผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งเป็นที่มาของข้าวธาตุเหล็กสูงพันธุ์ สินเหล็ก และข้าวเหนียวหอมนวล  ในขณะเดียวกันได้ใช้การปรับปรุงพันธุ์โดยการก่อกลายพันธุ์ โดยเหนี่ยวนำด้วยรังสี fast neutron จนค้นพบพันธุ์กลาย ‘MuFRO’ ซึ่งเกิดการกลายพันธุ์ที่ยีน OsFRO1 (LOC_Os04g36720) และแสดงความทนทานต่อสภาพเหล็กเป็นพิษ ซึ่งข้าวพันธุ์นี้จะเหมาะกับดินที่มีเหล็กมาก ซี่งพบได้ทั่วไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     ในระหว่างการศึกษา ได้ร่วมวิจัยในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทาน ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ ขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลัน และมีดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบใหม่ที่เรียกว่า Pseudo backcrossing gene pyramiding (pMBP) เพื่อรวบยอดยีนจำนวน 5 ยีน (Sub1C, xa5, Xa21, TPS, SSiia) กับอีก 3 QTL (qBph3, qBL1, qBL11) ไว้ในฐานพันธุกรรม ‘ปิ่นเกษตร 3’ ซึ่งเป็นข้าวหอม ไม่ไวแสง และผลผลิตสูง จนได้ข้าวพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า ‘ปิ่นเกษตร+4’ เทคนิคการรวบยอดยีนแบบใหม่นี้ช่วยลดเวลาในการสร้างข้าวพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะที่ต้องปรับปรุงพันธุ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

I first came into contact with nutritional rice molecular breeding during my PhD. Thesis in the lab of Dr. Apichart Vanavichit at the Rice Science Center, Kasetsart University, Thailand. My Thesis was focused on the improvement of high grain iron and improvement of Fe toxicity tolerance rice using natural variation and induced mutation.  Natural cross-hybridization can be developed high grain Fe rice varieties ‘Sinlex’ and ‘Neaw Hom Nual’. While, FN radiation generated extreme Fe-tolerant mutants capable of tolerating different levels of Fe toxicity. The MuFRO1, a mutant for OsFRO1 (LOC_Os04g36720) tolerated Fe toxicity in the vegetative stage. This mutant could facilitate rice production in the high-Fe soil found in Southeast Asia. During my study, I have attended the project for improving irrigated rice with tolerance to flash flooding, resistance to multiple isolates of bacterial leaf blight, blast (BLB), brown plant hopper (BPH), and low glycemic index (GI) on the high yielding, non-photoperiod sensitive, aromatic variety ‘PinK3’.   The innovative marker-assisted pseudo-backcross gene pyramiding (pMBP) was designed to shorten a conventional marker-assisted backcross gene pyramiding.  That pMBP facilitated rapid recombining five functional genes (Sub1C, xa5, Xa21, TPS, SSiia) and three QTLs (qBph3, qBL1, qBL11) into the favorable PinK3 genomic background.  New rice varieties were called 'Pinkaset + 4'. This new pyramiding platform decreases the time required to generate new rice varieties exhibiting complex, durable resistance to biotic and abiotic stresses in backgrounds with desirable qualities.

 

Education

 • วท.ด.(พันธุวิศวกรรม)      Ph.D. (Genetic Engineering)

 

Non-scientific Interests

 • เพลงและเลขศาสตร์, Music and Numerology 

 

 

 

 


 

Ruengphayak S, Ruanjaichon V, Saensuk C, Phromphan S, Tragoonrung S, Kongkachuichai R and Vanavichit A.2015. Forward Screening for Seedling Tolerance to Fe Toxicity Revealed Polymorphic Mutation on Ferric Chelate Reductase. Rice. 8: 3

 

Ruengphayak S, Chaichumpoo E, Phromphan S, Kamolsukyunyong W, Sukhaket W, Phuvanartnarubal E, Korinsak S, Korinsak S and Vanavichit A. 2015. Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice variety. Rice. 8: 7

 

PRESENTATIONS IN CONGRESSES, COURSES, AND SEMINARS:

Ruengphayak, S, S. Saechoo, N. Phoka, E. Chaichumpoo, S. Arikit, A. Plabpla, S. Phromphan, V. Ruanjaichon, T. Toojinda, S. Tragoonrung, R. Kongkachuichai and A. Vanavichit. 2009. A TILLING population designed for discovering mutants for nutritional quality in rice 6th International Rice Genetics Symposium and 7th International Rice Functional Genomics. 16-19 November 2009, Manila Hotel, Manila Philippines.

 

ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, สมศักดิ์ แซ่ซู้, นงนาถ พ่อค้า, เอกวัฒน์ ไชยชุมภู, ศิวเรศ อารีกิจ, อนุชา พลับพลา, สุภาพร พรหมพันธุ์, วินิตชาญ รื่นใจชน, ธีรยุทธ ตู้จินดา, สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, รัชนี คงคาฉุยฉาย และอภิชาติ วรรณวิจิตร. 2553. แหล่งกำเนิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาหน้าที่ของยีนและการปรับปรุงพันธุ์.การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ 15 -17 ธันวาคม 2553.ม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู
Mr. Ekawat Chaichoompu

นักศึกษาปริญญาเอกและผู้ช่วยนักวิจัย
Ph.D. student and Research assistant

 

Ph.D. student and Research assistant/ Whole-genome Mutagenesis for Enhancing Breeding Potential of Environmental-friendly Rice/Dr. Apichart Vanavichit

นักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยผู้ช่วย/โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

I am a Ph.D. student and research assistant specifically working on genomics to study genes related to starch biosynthesis in Rice.  I am my research in Rice Science Center for eight years under the supervision of Dr. Apichart Vanavichit. I am now focusing my research on SNPs genotyping system and association mapping in rice genome.

“ผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยผู้ช่วย ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการศึกษาจีโนมิกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แป้งในข้าว มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 8 ปีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในความดูแลของ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และมีความสนใจเป็นพิเศษทางด้าน SNPs genotyping system และ Association mapping”

 

Education

 • B.S. (Biotechnology), Maejo University, Chiang Mai, Thailand

 • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

 • Ph.D. (Genetic Engineering) Kasetsart University, Thailand (Currently studying)

 • ปร.ด. พันธุวิศวกรรม (กำลังศึกษา)

 

Non-scientific Interests

 • Cycling, Swimming, Soccer, Fitness

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
Prof.Dr.Apichart Vanavichit

Director (RSC&RGDU)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและ
หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

 

Education

 • B.Sc. in Agriculture (1978)        Kasetsart University,

 • M.Sc. in Plant breeding (1981)  Kasetsart University,

 •  PhD. in Crop Science (1989),    Oregon State University

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Vanavichit, A. and Yoshihashi, T. 2010. Molecular Aspects of Fragrance  and Aroma in Rice. Advances in Botanical Research. 56: 50-73.

 • Arikit, S., Yoshihashi T.,  Wanchana, S.,  Tran T. , Uyen, Nguyen T. T. Huong, Wongpornchai, S., and Vanavichit, A. 2010. Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.). Plant Biotechnology Journal. 9: 75–87.

 • Siangliw M., Toojinda T., Tragoonrung, S. and Vanavichit A. 2003. Thai Jasmine Rice

 • Carrying QTLch9 is Submergence Tolerance. Annals of Botany. 91: 255-261.

 • Kamolsukyunyong, W., Sukhaket, W., Ruanjaichon, V., Toojinda, T and Vanavichit, A. 2013. Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on brown planthopper feeding preferences. Rice. 6:18.

 • Thongjuea S., Ruanjaichon V., Bruskiewich R., Vanavichit A. 2009. RiceGeneThresher: A   web-based application for mining genes underlying QTL in rice genome. Nucleic Acids Research.   (37): 996-1000

 • Leardkamolkarn V, Thongthep W, Suttiarporn P, Kongkachuichai R, Wongpornchai S, Vanavichit A. 2011. Chemopreventive properties of the bran extracted from a newly-developed Thai rice: The Riceberry. Food Chem. 125 (3): 978-985. Impact factor 3.334

 

Patent

The aromatic compound 2-acetyl-1-pyrroline-is the major potent flavor component of all aromatic rice. This present invention provides transgenic rice plants in which 2-acetyl-1-pyrroline is synthesize

Title: Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyrroline

Inventor:Vanavichit; Apichart , Tragoonrung; Somvong (Pathumthani, TH), Toojinda;   Theerayut , Wanchana; Samart , Kamolsukyunyong; Wintai Co-Assignee:  National Science & Technology Development Agency and Kasetsart University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา 
Dr. Theerayut Toojinda

นักวิจัยอาวุโส

 

Rice Gene Discovery Unit, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

Research Areas                     
Genome mapping in Plants, Molecular Breeding, Gene identification and positional gene cloning

 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

 

Education

 • 1998                             Ph.D. (Crop Science),                 Oregon State University, USA

 • 1991                             M.Sc. (Plant Breeding)                Kasetsart University, Thailand

 • 1986                             B.Sc. (Agriculture)                      Kasetsart University, Thailand

 

 

 

 

 

 

 


 • Kongprakhon P, Cuesta-Marcos A., Hayes P.M., Hongtragoon V., Sirithunya P., Toojinda T., Sangduen N.  2010.  Four QTL in rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley.  J. Phytopathology 158: 125-131.

 • Jairin J., Teangdeerith S., Leelagud P., Kothcharerk J., Sansen K., Yi M., Vanavichit A., Toojinda T.  2009.  Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and KDML105 grain quality characteristics through marker-assisted selection.  Field Crops Research 110: 263-271.

 • Korinsak S., Sriprakhon S., Sirithunya P., Jairin J., Korinsak S., Vanavichit A., Toojinda T.  2009.  Identification of microsatellite markers (SSR) linked to a new bacterial blight resistance gene xa33(t) in rice cultivar ‘Ba7’.  Maejo Int. J. Sci. Technol. 3(02): 235-247.

 • Kongprakhon P, Cuesta-Marcos A., Hayes P.M., Richardson K.L., Sirithunya P., .Sato K., Steffenson B., Toojinda T.  2009.  Validation of rice blast resistance genes in barley using a QTL maping population and isogenics.  Breeding Science 59: 341-349.

 • Myint Yi, Khin Than Nwe., Vanavichit A., Chai-arree W., Toojinda T.  2009.  Marker assisted backcross breeding to improve cooking quality traits in Myanmar rice cultivar Manawthukha.  Field Crops Research 113: 178–186.

 • Sreewongchai T., Sriprakhon S., Wongsaprom C., Vanavichit A., Toojinda T., Tharreau D., Sirithunya P.  2009.  Genetic Mapping of Magnaporthe grisea Avirulence Gene Corresponding to Leaf and Panicle Blast Resistant QTLs in Jao Hom Nin Rice Cultivar.  J Phytopathol 157:338–343.

 • Sreewongchai T., Toojinda T., Thanintorn N., Kosawang C., Vanavichit A., Tharreau D., Sirithunya P.  2009.  Development of elite indica rice lines with wide spectrum of resistance to Thai blast isolates by pyramiding multiple resistance QTLs.  Plant Breeding: 1-5.

 • Pitnjam K., Chakhonkaen S., Toojinda T., Muangprom A.  2008.  Identification of a deletion in tms2 and development of gene-based markers for selection.  Planta

 • Sirithunya P, Sreewongchai T, Sriprakhon S, Toojinda T., Pimpisithavorn S., Kosawang C.,  Smitamana. P.  2008.  Assessment of Genetic Diversity in Thai Isolates of Pyricularia grisea by Random Amplification of Polymorphic DNA. J. Phytopathology 156: 196–204.

 • Somta P., Musch W., Kongsamai B., Chanprame S.,Nakathien S., Toojinda T., Sorajjapinun W., Seehalak W., Tragoonrung S., Srinives P.  2008.  New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiate (L.) Wilczek). Molecular Ecology Resources 8: 1155-1157.

 • Jairin J., Teangdeerith S., Leelagud P., Phengrat K., Vanavichit A., Toojinda T.  2007.  Detection of brown planthopper resistance genes from different rice mapping populations in the same genome location. Science Asia 33: 347-352.

 • Jairin J., Teangdeerith S., Leelagud P., Phengrat K., Vanavichit A., Toojinda T.  2007.  Physical mapping of Bph3, a brown planthopper resistance locus in rice.  Mj. Int. J. Sci. Tech. 01(2): 166-177.

 • Siangliw J.L., Jongdee B., Pantuwan G., Toojinda T.  2007.  Developing KDML105 backcross introgression lines using marker assisted selection for QTL associated with drought tolerance in rice.  ScienceAsia 33: 207-214.

 • Soehendi R., Chanprame S., Toojinda T., Ngampongsai S., Srinives P.  2007.  Genetics, Agronomic, and Molecular study of leaflet mutants in Mungbean (Vigna radiate (L.) Wilczek).  J. Crop Sci. Biotech 10(3): 193-200.

 • Suwanprasert J, Srinives P, Toojinda T., Chanprame S.  2007.  Inheritance of quantitative traits and heterosis in bambara groundnut (Vigna subterranean (L.) verdc.).  Korean J. Genetics 29(3): 285-290.

 • Kosawang C., Smitamana P., Toojinda T., Nilpanit N., Sirithunya P.  2006.  Amplified Fragment Length Polymorphism Fingerprinting Differentiates Genetic Diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae from Northern Thailand. J. Phytopathology 154: 1–6.

 • Noenplab A., Vanavichit A., Toojinda T., Sirithunya P., Tragoonrung S., Sriprakhon S., Wongsaprom C.  2006.  QTL Mapping for Leaf and Neck Blast Resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin Recombinant Inbred Lines.  ScienceAsia 32: 133-142.

 • Pooprompan P., Wasee S., Toojinda T., Chanprame S., Srinives P.  2006.  Inheritance of grain quality and days to flowering in vegetable soybean.  Korean J. Breed. 38(1): 6-12.

 • Pooprompan P., Wasee S., Toojinda T., Abe J., Chanprame S., Srinives P.  2006.  Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill).  Kasetsart J. (Nat. Sci.) 40: 573-581

 • Soehendi R., Chanprame S., Toojinda T., Srinives P.  2006.  Inheritance and AFLP tagging of leaflet mutants in Mungbean (Vigna radiate (L.) Wilczek).  Kasetsart J. (Nat. Sci.) 40: 566-572

 • Suwanprasert J., Toojinda T., Srinives P., Chanprame S.  2006.  Hybridization Technique for Bambara Groundnut.  Breeding Science 56: 125-129.

 • Tanya P., Srinives P., Toojinda T., Vanavichit A., Nuntakij A., Kotepong S., Lee SH.  2006.  Evaluation of N2-Fixation trait in Thai and Korean soybean cultivars.  ScienceAsia 32: 93-98.

 • Jairina J., Toojinda T., Tragoonrung S., Tayapatc S., Vanavichit A.  2005.  Multiple Genes Determining Brown Planthopper(Nilaparvata lugens Stal) Resistance in Backcross Introgressed Lines of Thai Jasmine Rice ‘KDML105’.  ScienceAsia 31:129-135.

 • Romruensukharom P., Tragoonrung S., Vanavichit A., Toojinda T.  2005.  Genetic variability of Corynespora cassiicola populations in Thailand.  J. Rubb. Res. 8(1): 38-49.

 • Suriya-arunroj D., Supapoj N., Vanavichit A., Toojinda T.  2005.  Screening and selection for physiological characters contributing to salinity tolerance in rice.  Kasetsart Journal 39:174-185.

 • Tanya P., Srinives P., Toojinda T., Vanavichit A., Lee SH.  2005.  Identification of SSR markers associated with N2-Fixation components in Soybean (Glycine max (L.) Merr).  Korean J. Genetics 27(4): 351-359.

 • Toojinda T., Tragoonrung S., Vanavichit A., Siangliw JL., Pa-In N., Jantaboon J., Siangliw M., Fukai S.  2005.  Molecular breeding for rainfed lowland rice in the Mekong region. Plant Prod Sci. 8(3):330-333.

 • Wuthisuthimethavee S., Lumubol P., Toojinda T., Tragoonrung S., Vanavichit A.  2005.  SSLP-based linkage map construction in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius).  ScienceAsia 31: 91-97

 • Ruanjaichon V., Sangsrakru D., Kamolsukyunyong W., Siangliw M., Toojinda T., Tragoonrung S., Vanavichit A.  2004.  Small GTP-binding protein gene is associated with QTL for submergence tolerance in rice (Oryza sativa).  Russian Journal of Plant Physiology Vol. 51, No.5:648-657.

 • Sanitchon J., Vanavichit A., Chanprame S., Toojinda T., Triwitayakorn K., Njiti VN., Srinives P.  2004.  Identification of simple sequence repeat markers linked to sudden death syndrome resistance in soybean.  Science Asia 30:205-209.

 • Suriya-arunroj D., Supapoj N., Toojinda T., Vanavichit A.  2004.  Relative leaf water content as an efficient method for evaluating rice cultivars for tolerance to salt stress.  ScienceAsia 30:1-5.

 • Uyprasert  S., Toojinda T., Udomprasert N., Tragoonrung S., Vanavichit A.  2004.  Proline Accumulation and Rooting Patterns in RiceResponses to Water Deficit under Rainfed Lowlands.  ScienceAsia 30:301-311.

 • Lekawipat N., Teerawatanasuk K., Rodier-Goud M., Seguin M., Vanavichit A., Toojinda T., Tragoonrung S.  2003.  Genetic diversity analysis of wild germplasm and cultivated clones of Hevea brasiliensis muell. Arg. By using microsatellite markers.  J. Rubb. Res. 6(1):36-47

 • Lopez, M. T., Toojinda T., Vanavichit A., Tragoonrung S.  2003.  Microsatellite markers flanking the tms2 gene facilitated tropical TGMS rice line development.  Crop Sci 43(6):2267-2271.

  

Patent

 • Vanavichit, A., Tragoonrung, S., Theerayut, T., Wanchana, S., Kamolsukyunyong, W.  2005.  NUCLEIC ACIDS THAT ENHANCE THE SYNTHESIS OF 2-ACETYL-1-PYRROLINE IN PLANTS AND FUNGI. USPTO, Utility Patent Application, OMB 0651-0032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดร. มีชัย เซียงหลิว
Dr. Meechai Siangliw


นักวิจัย / Researcher

 

E-mail 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

Meechai Siangliw is a senior assistant researcher at Rice Gene Discovery Laboratory, under National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), located at Kasetsart University, Kaphaeng Saen campus, Nakhon Pathom, Thailand. He received his B.S. in Agriculture, major in Agronomy and M.S. in Genetic Engineering. Now, he is a Ph.D. student under the Genetice Engineering program. During his time at Kamphaen Saen campus, he worked on rice QTL mapping and molecular breeding of traits such as submergence tolerance, brown planthopper, bacterial leaf blight, blast, and salinity. He is one of the researchers involved in improving rice like RD18, RD51, Homcholasit and others. He is also working on environmental toxicity affecting rice like Cd contamination and its uptake in rice. His other interest is on map based cloning and their application in breeding. 

Education

 • B.S. (Agriculture) from Kasetsart University
 • M.S. (Genetic Engineering) from Kasetsart University

 

Non-scientific Interests

 • Sport 

 

 

 • Assawadithalerd, M., Siangliw, M. and Tongcumpou, Ch. (2014). Effects of Organic Fertilizer on Cd Bioavailability and Cd Accumulation in Rice Grown in Contaminated Paddy Soil. Applied Environmental Research, 36(3), 95-104. Retrieved from http://www.tci-thaijo.org/index.php/aer/article/view/18838

 • Chutimanukul P, Chaidee A, Buaboocha T, Siangliw M, Toojinda T, Chadchawan S, Kositsup B. 2013. Effect of Salt Stress on Photosynthesis and Growth in Salt-tolerant Rice Lines Obtained from CSSL Population. Thai Journal of Genetics, S(1), 276-279.

 • Khrueasan N., Plaimas K, Kositsup B, Chaidee A, Buaboocha T, Siangliw M, Toojinda T, Chadchawan S. 2013. Gene co-expression network of predicted salt tolerance region on chromosome 1 in rice (Oryza sativa L.). Thai Journal of Genetics, 6(1), 30-35.

 • Siebers, N., Siangliw, M.  and Tongcumpou, Ch. (2013). Cadmium uptake and subcellular distribution in rice plants as affected by phosphorus: Soil and hydroponic experiments. Journal of soil science and plant nutrition, 13(4), 833-844.

 • Win, K.M., Korinsak, S., Jantaboon, J., Siangliw, M., Lanceras-Siangliw, J., Sirithunya, P., Vanavichit, A., Pantuwan, G., Jongdee, B., Sidhiwong, N. and Toojinda, T. (2012). Breeding the Thai jasmine rice variety KDML105 for non-age-related broad-spectrum resistance to bacterial blight disease based on combined marker-assisted and phenotypic selection. Field Crops Research, 137(1), 186-194.

 • Jantaboon J., Siangliw M., Im-mark S., Jamboonsri W., Vanavichit A., Toojinda T. (2011) Ideotype breeding for submergence tolerance and cooking quality by marker-assisted selection in rice. Field Crops Research 123:206-213.

 • Uga Y, Siangliw M, Nagamine T, Ohsawa R, Fujimura T, Fukuta Y. 2010. Comparative mapping of QTLs determining glume, pistil and stamen sizes in cultivated rice (Oryza sativa L.). Plant Breeding 129(6): 657–669.

 • Toojinda T, Tragoonrung S, Vanavichit A, Siangliw JL, Pa-In N, Jantaboon J, Siangliw M, Fukai S. 2005. Molecular Breeding for Rainfed Lowland Rice in the Mekong Region. Plant Production Science 8(3): 330-333.

 • Ruanjaichon V, Sangsrakru D, Kamolsukyunyong W, Siangliw M, Toojinda T, Tragoonrung S, Vanavichit A. 2004. Small GTP-binding Protein Gene is Associated with QTL for Submergence tolerance in Rice (Oryza Sativa L.). Rus. J. Plant. Physl. 51 (5): 721-731.

 • Siangliw M, Toojinda T, Tragoonrung S, Vanavichit A. 2002. Thai Jasmine Rice Carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence Tolerance. Annals of Botany 91: 255-261.

 • Toojinda T, Siangliw M, Tragoonrung S, Vanavichit A. 2002. Molecular genetics of submergence tolerance in rice: quantitative traits loci (QTLs) analysis of traits associated with submergence tolerance. Annals of Botany 91: 243-253.

 • Kamolsukyunyong W, Ruanjaichon V, Siangliw M, Kawasaki S, Sasaki T, Vanavichit A, Tragoonrung S. 2001. Mapping of Quantitative Trait Locus Related to Submergence Tolerance in Rice with Aid of Chromosome Walking.  DNA Research 8 (4): 163 – 171.

  

 

นายเดชา สงทอศรีสกุล
Mr.Decha Songtoaseesakul
ผู้ช่วยนักวิจัย / Research Assistant 

 

Research Assistant project of Identification of genes confers high Fe and toxic tolerance in rice

 
E-mail   
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 

 • (+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Education
Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Field of study Agricultural Biotechnology from KASETSART university 

Brief biography
My name is Decha Songtoaseesakul. My nickname is Arm. I was born on January 16, 1990. I live in Nakhonpathom. I obtained by high school diploma from Kamphangsaen Witthaya School and I graduated in Agriculture major Agricultural Biotechnology from Kasetsart university. My hobbies are read a book, watiching TV and play football with my friends. 

Non-scientific Interests:-
 
 
 

  

  

ดร. วินธัย กมลสุขยืนยง
Dr. Wintai Kamolsukyunyong

นักวิจัย / Researcher

โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สวทช.), โครงการพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวไทย (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, องค์การมหาชน)E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงสแน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

Education

วท. บ. (เกษตรศาสตร์)

วท. ม. (พันธุวิศวกรรม)

วท. ด. (พันธุวิศวกรรม)

 

 

 

 

 

 

 • Kamolsukyunyong, W., W. Sukhaket, V. Ruanjaichon, T. Toojibda and A. Vanavichit. 2013. Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on brown planthopper feeding preferences. Rice 6: 18.

 • Pitija K., W. Kamolsukyumyong , A. Vanavichit , P. Sookwong and S. Mahatheeranont. 2014. Monoterpenoid allelochemicals in resistance rice varieties against brown planthoppers, Nilaparvata Lugens (Stål). J. Adv. Agri. Tech. 1(2): 82 - 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย ศรีสวัสดิ์, ขันทอง
Mr.Srisawat Khanthong


นิสิตปริญญาเอกและผู้ช่วยนักวิจัย
PhD students / Research Assistant

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

          A boy from northeast of Thailand that far from civilization but fertility of natural, there have hill, river and fertility land. Their family is a farmer. He name is Sri, I were studied grad 1-9 at Ban Cham Jangmang school and finished grad 10-12 at Benchama Maharat School. And then, I were studied graduate at Ubon Ratchathani University, faculty of Agriculture, major agronomy and finished master degree at there. Today I am study Ph.D. for plant breeding program at Kasetsart university, Kampheang Sean campus, faculty of Agriculture at Kamphaeng sean.

        I like plant breeding, because it have an exciting experian and you can see new varieties, new plant type, ext. Rice breeding is an issue of my interesting because it major step food of Thai people and it is commercial crop. However, rice production was many problems to reduce yield and quality. Therefore, rice breeding is a key to solve them and it has many jobs for me to do it.

        My spend time, I used time to play internet for reading news and investment in SET index. Some time I have trip to adventure with my friends. And use time for my healthy, I like jogging and football. And the last I use my time for my family. 


Education

 • 2009   Bachelor of Science (Agriculture), Ubon Ratchathani University
 • 2013   Master of Science (Agriculture), Ubon Ratchathani University


Non-scientific Interests

I am interesting to play internet for reading news and investment in SET index. And I have interest to adventure trip. And use time for my healthy, I like jogging and football. 

 

 • Oo K.S., A. Kongjaimun, S. Khanthong, M. Yi, T.T. Myint, S. Korinsak, J.L. Siangliw, K.M. Myint, A. Vanavichit, C. Malumpong, T. Toojinda. 2015. Characterization of Myanmar Paw San Hmwe accessions using functional genetic markers. Rice science. 22(2), DOI: 10.1016/S1672-6308(14)60285-7 new

 • Khanthong, S., K. Riabroy, T. Toojinda, and S. Kate-ngam. 2014. Evaluation of aromatic glutinous rice introgression lines carrying qBl1 and qBl11 for blast resistance. In: The 3th National rice research conference. September 11-12, 2014, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok. 135-139.

 • Dangthaisong, P., R. Kaewcheenchai, S. Taprab, T. Toojinda, W. Jamboonsri, S. Khanthong, and W. Sattayachiti. 2014. Improvement of Pathum Thani 1 rice variety for submergence tolerance bacterial blight and brown planthopper resistance by marker-assisted selection. In: The 31th Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference. May 21-23, 2014. Royal phala cliff beach resort and spa, Rayong. 165-177.

 • Riabroy K. S Khanthong, T. Toojinda, and S. Kate-ngam. 2013. Fragrance gene and molecular basis of fragrant rice. Thai journal of genetics. 6(2): 93-114.

 • Kongjaimun A., S. Khanthong, J. Sanitchon and T. Toojinda. 2013. SSIIa gene use as marker-assisted selection for gelatinization temperature in rice (Oryza sativa L.). In: Burapha University International Conference, July 4-5, 2013, Pattaya.

 • Khanthong, S., K. Riabroy, T. Toojinda, and S. Kate-ngam. 2012. Development of aromatic glutinous rice variety for rainfed lowland rice production in Mekong region coping with climate change. In: The 2st National rice research conference. December 21-23, 2012, Swissotel Le Concorde, Bangkok. 263-267.

 • Khanthong, S., K. Riabroy, T. Toojinda, and S. Kate-ngam. 2012. Breeding multi stress tolerance aromatic glutinous rice variety for rainfed lowland rice production in Mekong region coping with climate change. In: 10th International Symposium on Rice Functional Genomics. November 26-29, 2012 Chiang Mai, Thailand. PG12.

 • Khanthong S., T.  Toojinda and S.  Kate-ngam. 2012. Marker-assisted pyramiding blast resistance gene into introgression lines of IR57514: Preliminary submergence tolerance evaluation of F3 population. Khon Kaen Agricuture Journal. 40 (supplement) : 417-423.

 • Khanthong, S; C. Jantasuriyarat and S. Katengam. 2010. Searching for the presence of a broad apectrum blast resistance gene Pib in local Thai rice using DNA marker. In: The 1st National rice research conference “Moving rice research towards innovation”. 15-17 December 2010, Kasetsart University, Bangkok.

 • Khanthong, S; C. Jantasuriyarat and S. Katengam. 2010. The use of DNA marker to investigate rice blast resistant gene, Pita, in wild and local Thai rice in Northeast of Thailand. In Proceeding of the 4th Ubon Ratchathani University Research Conference. 9-10 August 2010, Laithong Hotel, Ubon Ratchathani. 132-140.

 • Khanthong, S; C. Jantasuriyarat and S. Katengam. 2010. Blast disease and rice breeding for blast disease resistance through marker-assisted selection. Thai journal of genetics. 3 (2) : 106-119.

  

 

 

นางสาวมณฑาทิพย์ ทองคุ้ม
Ms.Monthathip Thongkum

ผู้ช่วยนักวิจัย / Researcher Assistant
Irrigated Rice Project/Dr. Theerayut Toojinda/Dr. Watchareewan Jamboonsri

 

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

I am a research assistant specifically working on Irrigated Rice Project.  I graduated master degree in Agricultural Biology from Kasetsart University. I studied about genes cloning, genes expression, promoter analysis and transient gene expression in tobacco. 

Education

 • M.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University, 2010
 • B.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University, 2004 

 


Non-scientific Interests

 • Cooking, Playing sport such as Tennis, Badminton, Jogging and Yoga. 

 

Thongkum, M., A. Bhunchoth, N. Warin, O. Chatchawankanphanich, O., and P. Burns. 2009. Cloning and expression of ethylene response sensor 1 (Den-ERS1) gene of dendrobium ‘pompadour’ flower during development and senescence. Thai J Agri Sci, 42, 227-36.


Thongkum, M., P. Burns, A. Bhunchoth, N. Warin, O. Chatchawankanphanich and W.G. van Doorn. 2014. Ethylene and pollination decrease transcript abundance of an ethylene receptor gene in Dendrobium petals. Journal of Plant Physiology. doi:10.1016/j.jplph.2014.12.008.

 

 

 

 

 

  

 

ดร. วินิตชาญ  รื่นใจชน
Dr. Vinitchan Ruanjaichon

นักวิจัย / Researcher


หัวหน้าโครงการ: การค้นหายีนควบคุมลักษณะธาตุเหล็กสูงและทนทานต่อธาตุเหล็กเป็นพิษในข้าว (2012-2015)

งบประมาณที่ได้รับ 4.89 ล้านบาท ระยะเวลาทำการวิจัย 3 ปี ซึ่งเป็นทุนวิจัยร่วมกับทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น (JST program)

ผู้ร่วมโครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุนแกนนำนักวิจัย งบประมาณที่ได้รับ 19.9 ล้านบาท ระยะเวลาทำการวิจัย 5 ปี (2013-18)

ผู้ร่วมโครงการ “จำแนก และคัดเลือกโปรโมเตอร์จากพืชโดยเฉพาะตระกูล Poaceae เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงออกของยีนเป้าหมายในระบบท่อลำเลียงของอ้อย” (2014-15)สัญญาเลขที่ RDG 5750073 งบประมาณที่ได้รับ 1,114,960 บาท ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงสแน จ.นครปฐม 73140

 

 

Ph.D. (Tropical agriculture) Kasetsart University 2007

 • (เกษตรเขตร้อน)

Functional genomics: Submergence tolerance in rice

M.S.  (Genetics) Kasetsart University 1997

 • (พันธุศาสตร์)

The Use of RAPD for Classification and Identification Markers in Vetiveria Spp. In Thailand

B.S.  (Biotechnology) Rangsit University 1994

 • (เทคโนโลยีชีวภาพ)

 

I am a researcher in the Rice gene discovery unit where i have been a member since 2000. I completed my Ph.D. at Kasetsart University. My research interests lie in the Molecular genetics, functional genomics and bioinformatics, with a focus on improving rice tolerate to submergence stress. In recent years, i have focused on new platform technologies such as genome wide gene expression analysis, high throughput genotyping, next generation sequencing. In 2012, I have collaborated actively with professor Naoko Nishizawa for Strategic Japanese-Thai Research Cooperative Program. The title of cooperative research project is Identification of genes confer high Fe and Fe toxic tolerance in rice. The outcome of this effort will be a new allele identification of genes associated with high grain Fe density and tolerance to Fe toxicity. SNP identification will also help defining haplotype structure controlling Fe uptake and loading in grains and tolerate to Fe toxicity. Finally analysis of this SNP data with phenotypic data on a range of traits will be allowed for ideotype design, opening the way for effective manipulation to set up a new rice varieties for high grain Fe density.


Non-scientific Interests

In my hobby time, i enjoy playing and watching soccer, bicycling, traveling and enjoying good food, beer, wine and live theatre.

 

Siriphat Ruengphayak, Vinitchan Ruanjaichon, Chatree Saensuk, Supaporn Phromphan, Somvong Tragoonrung,       
            Ratchanee Kongkachuichai and Apichart Vanavichit. Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity   
            reveals a polymorphic mutation in ferric chelate reductase in rice. Rice.2015, 8:3
            doi: 10.1186/s12284-014-0036-z


Wintai Kamolsukyunyong, Wissarut SukhaketVinitchan RuanjaichonTheerayut Toojinda  and Apichart Vanavichit.
            Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on     
            brown planthopper feeding preferences. Rice 2013, 6:18  doi:10.1186/1939-8433-6-18
 

 1. Thongjuea, V. Ruanjaichon, R. Bruskiewich, A. Vanavichit. A Web-based Application for mining Genes Underlying
              QTLs in Rice Genome. Nucleic Acids Res. 2009:D996-1000. doi: 10.1093/nar/gkn638.

 

 1. Ruanjaichon, T. Toojinda, S. Tragoonrung and A. vannavichit. 2008. Physiological and molecular
              characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding. Journal of plant sciences. 3(3): 236-247.

 

 1. Ruanjaichon, S. Tragoonrung and A. vannavichit. 2008. Data mining of SubQTL region on chromosome9:
              Dissecting gene structure and protein function. Asian journal of plant sciences. 7(3) 268-275.

 

 1. Ruanjaichon, D. Sangsrakru, W. Kamolsukyunyong, M. Siangliw, T. Toojinda, S. Tragoonrung, and A. Vanavichit,
 2. Small GTP-Binding Protein Gene Is Associated with QTL for Submergence Tolerance in Rice (Oryza sativa L.).
  Russian Journal of Plant Physiology, Vol. 51, No. 5, 2004, pp. 648–657.

 

Wintai KAMOLSUKYUNYONG, Vinitchan RUANJAICHON, Meechai SIANGLIW, Shinji       KAWASAKI, Takuji SASAKI,

              Apichart VANAVICHIT, and Somvong TRAGOONRUNG.   2001. Mapping of Quantitative Trait Locus Related to  
              Submergence Tolerance in Rice with Aid of  Chromosome Walking. DNA Research 31; 8(4):163-71.

 

Lanceras, J.C., Huang, Z., Navikul, O., Vanavichit, A., Ruanjaichon, V. and Tragoonrung, S. 2000. Mapping of
             genes for cooking and eating qualities in Thai Jasmine Rice (KDML105). DNA Research 7 (2): 93-101.   

 

ดร.ศิวเรศ อารีกิจ
Dr.Siwarate Arikit

อาจารย์ / Lecturer
ภาควิชาพืชไร่นา

เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 

 • (+66)034-355193, (+66)34 351887 ext 109

Address

 • Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom, 73140, Thailand.
  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 Education

 • 2548 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2554 วท.ด พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2557 วิจัยหลังปริญญาเอก University of Delawareย

 

สาขาที่สนใจคือวิทยาศาสตร์และชีววิทยาด้านพืช รวมถึงสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านจีโนมิกส์และชีวสารสนเทศ (bioinformatics) ในการค้นหาและพิสูจน์หน้าที่ยีนในพืช เช่นยีนความหอมในข้าวและถั่วเหลือง งานวิจัยที่ทำอยู่คือการศึกษาหน้าที่และการควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับจีโนม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเฉพาะข้าว และงานวิจัยหลักที่ทำคือการศึกษาการควบคุมการทำงานของยีนโดยใช้ Small RNAs โดยการใช้ความรู้ทาง Genomics และ Bioinformatics


Non-scientific Interests

 • จัดสวน, ท่องเที่ยว, อ่านหนังสือ และดูหนัง

 

 • Zhai J, Zhang H, Arikit S, Huang K, Nan GL, Walbot V, Meyers BC. Spatiotemporally dynamic, cell-type-dependent premeiotic and meiotic phasiRNAs in maize anthers. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Feb 23. pii: 201418918. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25713378.
 • Arikit S, Xia R, Kakrana A, Huang K, Zhai J, Yan Z, Valdés-López O, Prince S, Musket TA, Nguyen HT, Stacey G, Meyers BC. An Atlas of Soybean Small RNAs Identifies Phased siRNAs from Hundreds of Coding Genes. Plant Cell. 2014 Dec;26(12):4584-601. doi: 10.1105/tpc.114.131847. Epub 2014 Dec 2. PubMed PMID: 25465409; PubMed Central PMCID: PMC4311202.
 • Wong J, Gao L, Yang Y, Zhai J, Arikit S, Yu Y, Duan S, Chan V, Xiong Q, Yan J, Li S, Liu R, Wang Y, Tang G, Meyers BC, Chen X, Ma W. Roles of small RNAs in soybean defense against Phytophthora sojae infection. Plant J. 2014 Sep;79(6):928-40. doi: 10.1111/tpj.12590. Epub 2014 Jul 28. PubMed PMID: 24944042.
 • Amborella Genome Project. The Amborella genome and the evolution of flowering plants. Science. 2013 Dec 20;342(6165):1241089. doi: 10.1126/science.1241089. PubMed PMID: 24357323.
 • Gong L, Kakrana A, Arikit S, Meyers BC, Wendel JF. Composition and expression of conserved microRNA genes in diploid cotton (Gossypium) species. Genome Biol Evol. 2013;5(12):2449-59. doi: 10.1093/gbe/evt196. PubMed PMID: 24281048; PubMed Central PMCID: PMC3879982.
 • Zhai J, Zhao Y, Simon SA, Huang S, Petsch K, Arikit S, Pillay M, Ji L, Xie M, Cao X, Yu B, Timmermans M, Yang B, Chen X, Meyers BC. Plant microRNAs display differential 3' truncation and tailing modifications that are ARGONAUTE1 dependent and conserved across species. Plant Cell. 2013 Jul;25(7):2417-28. doi: 10.1105/tpc.113.114603. Epub 2013 Jul 9. PubMed PMID: 23839787; PubMed Central PMCID: PMC3753374.
 • Zhai J, Arikit S, Simon SA, Kingham BF, Meyers BC. Rapid construction of parallel analysis of RNA end (PARE) libraries for Illumina sequencing. Methods. 2014 May 1;67(1):84-90. doi: 10.1016/j.ymeth.2013.06.025. Epub 2013 Jun 28 PubMed PMID: 23810899.
 • Arikit S, Zhai J, Meyers BC. Biogenesis and function of rice small RNAs from non-coding RNA precursors. Curr Opin Plant Biol. 2013 May;16(2):170-9. doi: 10.1016/j.pbi.2013.01.006. Epub 2013 Mar 1. Review. PubMed PMID: 23466255.
 • Myint KM, Arikit S, Wanchana S, Yoshihashi T, Choowongkomon K, Vanavichit A. A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.). Theor Appl Genet. 2012 Sep;125(5):887-96. doi: 10.1007/s00122-012-1880-0. Epub 2012 May 11. PubMed PMID: 22576235.
 • Wongpanya R, Boonyalai N, Thammachuchourat N, Horata N, Arikit S, Myint KM, Vanavichit A, Choowongkomon K. Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: an insight into fragrance in rice. Protein J. 2011 Dec;30(8):529-38. doi: 10.1007/s10930-011-9358-5. PubMed PMID: 21959793.
 • Arikit S, Yoshihashi T, Wanchana S, Tanya P, Juwattanasomran R, Srinives P, Vanavichit A. A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.). Theor Appl Genet. 2011 Feb;122(2):311-6. doi: 10.1007/s00122-010-1446-y. Epub 2010 Sep 18. PubMed PMID: 20852988.
 • Arikit S, Yoshihashi T, Wanchana S, Uyen TT, Huong NT, Wongpornchai S, Vanavichit A. Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.). Plant Biotechnol J. 2011 Jan;9(1):75-87. doi:10.1111/j.1467-7652.2010.00533.x. PubMed PMID: 20497370.          

 

Dr.Jonaliza L. Siangliw

นักวิจัย / Researcher

Regional Hub of Integrated Breeding Platform/Dr. Jonaliza L. Siangliw
Managing Rice Data Through Breeding Management System/Dr. Jonaliza L. Siangliw
Phenotypic characterization of drought avoidance and drought tolerance traits in selected KDML105 chromosome segment substitution lines (CSSL) harboring full QTL segment under greenhouse experiments/Dr. Jonaliza L. Siangliw

 

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 


I was born in the Philippines and the youngest in the family. I was exposed to agriculture since childhood and my father is a rice farmer but I am the only one among the six children who pursued career in agriculture. I had my college education from the University of the Philippines in Los Banos, a UP campus popular in agriculture. 

After graduating from college, I worked as a laboratory technician at the International Rice Research Institute (IRRI) under the Genome Mapping Laboratory of Plant Breeding and Biotechnology Department of IRRI. I was assigned to maintain RFLP probes, help in extracting DNA using the Dellaporta method and later was assigned to establish the rice BAC library at IRRI. I got opportunity to pursue graduate studies at Kasetsart University in Thailand and worked on mapping of grain quality traits for my masters. I study further for my PhD and worked on QTL mapping of drought traits in a doubled haploid rice population and the QTL detected were introgressed into KDML105 by marker-assisted selection. 

I am now working as a researcher of National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) and my work is focused on drought resistance in rice. I was appointed as the Technical Support Coordinator of the Integrated Breeding Platform. Aside from that, I previously worked on the improvement of rainfed lowland rice and the implementation of marker-assisted selection in the Mekong region which include institutes from Laos, Myanmar and Cambodia. I am also involved in the testing of System of Rice Intensification or SRI with collaborators from Meiji University in Japan.


Education

 • B.S. in Biology (Microbiology), University of the Philippines at Los Banos, 1994
 • M.S. in Agriculture (Tropical Agriculture), Kasetsart University, 2000
 • Ph.D. in Agriculture (Tropical Agriculture), Kasetsart University, 2007

 

Non-scientific Interests:

 • farming, photography, running, singing, reading books, listening to music

 

Lanceras JC, Huang ZL, Naivikul O, Vanavichit A, Ruanjaichon V and Tragoonrung S. 2000. Mapping of Genes for Cooking and Eating Qualities in Thai Jasmine Rice (KDML105). DNA Research 7: 93-101.

Lanceras JC, Pantuwan G, Jongdee B and Toojinda T. 2004. Quantitative Trait Loci Associated with Drought Tolerance at Reproductive Stage in Rice. Plant Physiology 135: 384-399.

Toojinda T, Tragoonrung S, Vanavichit A, Siangliw JL, Pa-In N, Jantaboon J, Siangliw M and Fukai S. 2005.  Molecular breeding for rainfed lowland rice in the Mekong Region. Plant Production Science 8(3): 330-333.

Siangliw JL, Jongdee B, Pantuwan G and Toojinda T. 2007. Development of KDML105 Backcross Introgression Lines Using Marker-Assisted Selection for QTLs Associated with Drought Tolerance in Rice.  Science Asia 33: 207 – 214. 

Wongprasom C, Sirithunya P, Vanavichit A, Pantuwan G, Jongdee B, Sidhiwong N, Siangliw JL and Toojinda T. 2010. Two introgressed quantitative trait loci confer a broad-spectrum resistance to blast disease in the genetic background of the cultivar RD6, a Thai glutinous jasmine rice. Field Crops Research 119 (2-3): 245-251.

Rathmuny Then, Siangliw JL, Vanavichit A, Kasemsap P, Fukai S and Toojinda T. 2011. Effects of Drought Tolerant on Flowering Traits, Panicle Exsertion, Spikelet Sterility and Grain Yield under Rainfed Lowland Conditions. Kasetsart Journal (accepted for pucblication).

Kanjoo V, S Jearakongman, K Punyawaew, JL Siangliw, M Siangliw, A Vanavichit and T Toojinda. 2012. Co-location of quantitative trait loci for drought and salinity tolerance in rice. Thai J of Genetics. 4(2): 126-138.

Kanjoo V, K Punyawaew, JL Siangliw, S Jearakongman, A Vanavichit and T Toojinda. 2012. Evaluation of agronomic traits in chromosome segment substitution lines of KDML105 containing drought tolerance QTL under drought stress. Rice Science. 19(2): 117-124.

Win KM, S Korinsak, J Jantaboon, M Siangliw, JL Siangliw, P Sirithunya, A Vanavichit, G Pantuwan, B Jongdee, N Sidhiwong and T Toojinda. 2012. Breeding the Thai jasmine rice variety KDML105 for non-age related broad-spectrum resistance to bacterial blight disease based on combined marker-assisted and phenotypic selection. Field Crops Research. 137: 186-194.

Toojinda T and J Lanceras-Siangliw. 2013. Advancing Thailand’s Rice Agriculture through Molecular Breeding. Asia Pacific BIOTEC News. Vol. 4. P. 40-43.

Win KM, S Korinsak, P Sirithunya, J Lanceras-Siangliw, W Jamboonsri, T Da, S Patarapuwado and T Toojinda. 2013. Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Manawthukha MK-75, a Myanmar Basmati-like quality rice variety. Field Crops Research. 154: 164-171. http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2013.08.002

Manivong P, S Korinsak, S Korinsak, JL Siangliw, A Vanavichit and T Toojinda. 2014. Marker-assisted selection to improve submergence tolerance, blast resistance and strong fragrance in glutinous rice. Thai J of Genetics. 7(2): 110-122.

 

Kyaw SO, A Kongjaimun, S Khanthong, M Yi, TT Myint, S Korinsak, JL Siangliw, KM Myint, A Vanavichit, C Malumpong and T Toojinda. 2015. Characterization of Myanmar Paw San Hmwe Accessions Using Functional Markers. Rice Science. 22(2):

 

ดร. วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี
Dr. Watchareewan Jamboonsri

นักวิจัย / Researcher
งานวิจัย : Rice breeding for brown planthopper resistance

โครงการ : Screening for new sources of brown planthopper resistance in rice germplasm
ที่ปรึกษา : Dr.Theerayut Toojinda

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

Education

 • 2545-2553 Ph.D. in Plant Physiology University of Kentucky สหรัฐอเมริกา
 • 2536-2540 วท.ม.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
 • 2532-2536 วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย


Non-scientific Interests

 • Photography, anything about food

 

Win K. M., S. Korinsak, P. Sirithunya, J. Lanceras-Siangliw, W. Jamboonsri, T. Da, S. Patarapuwadol, T. Toojinda.  2013.  Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75.  Field Crops Research 154: 164-171.

Jamboonsri W., T. D. Phillips, R. L. Geneve, J. P. Cahill and D. F. Hildebrand.  2012.  Extending the range of an ancient crop, Salvia hispanica L.—a new ω3 source.Genetic Resources and Crop Evolution 59: 171-178.

Jantaboon J., M. Siangliw, S. Im-mark, W. Jamboonsri, A. Vanavichit, T. Toojinda.  2011.  Ideotype breeding for submergence tolerance and cooking quality by marker-assisted selection in rice.  Field Crops Research 123(3): 206-213.

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes