บุคลากร

ดร. วินธัย กมลสุขยืนยง
(Dr. Wintai Kamolsukyunyong)
นักวิจัย 

โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สวทช.), โครงการพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวไทย (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, องค์การมหาชน)

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงสแน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

Education

วท. บ. (เกษตรศาสตร์)

วท. ม. (พันธุวิศวกรรม)

วท. ด. (พันธุวิศวกรรม)

 

 

 

 

 

 

  • Kamolsukyunyong, W., W. Sukhaket, V. Ruanjaichon, T. Toojibda and A. Vanavichit. 2013. Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on brown planthopper feeding preferences. Rice 6: 18.
  • Pitija K., W. Kamolsukyumyong , A. Vanavichit , P. Sookwong and S. Mahatheeranont. 2014. Monoterpenoid allelochemicals in resistance rice varieties against brown planthoppers, Nilaparvata Lugens (Stål). J. Adv. Agri. Tech. 1(2): 82 - 88 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes