.

     

 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
(Rice Science Center)

  

 

 

 

ประวัติและความเป็นมา

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือ โดยเฉพาะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและการดำเนินการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบหมาย

 

          หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมพันธุ์ข้าว ฝ่ายบริการเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมการผลิต ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวประกอบเป็น 9 ห้องปฏิบัติการ Joint Laboratories ที่ครบองค์ประกอบเพื่อเป็นเครื่องมือ ในการเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

 

 

Institutional Background

          Rice Science Center (RSC) was established in 2005 at Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University. RSC is taking the major league in integrating science and technology to breed new climate-ready, nutrient-dense rice to fight double malnutrition and mitigate the effects of climate changes on sustainable crop cultivation in the near future.

 

            RSC is organized into the Office of Secretary, Division of Research and Innovation, Division of Outreach and Impact; and nine Specialized Laboratories. DNA Profiling Laboratory for Thai Rice Export is a collaboration between Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, and Kasetsart University aims to modernize DNA-based authentic testing services and a service provider for Thai rice exporters.

 

  

 

 

 

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes