บุคลากร

ดร. วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี
(Dr. Watchareewan Jamboonsri)
นักวิจัย 

งานวิจัย : Rice breeding for brown planthopper resistance
โครงการ : Screening for new sources of brown planthopper resistance in rice germplasm
ที่ปรึกษา : Dr.Theerayut Toojinda

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

Education

  • 2545-2553 Ph.D. in Plant Physiology University of Kentucky สหรัฐอเมริกา
  • 2536-2540 วท.ม.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • 2532-2536 วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย


Non-scientific Interests

  • Photography, anything about food

 

Win K. M., S. Korinsak, P. Sirithunya, J. Lanceras-Siangliw, W. Jamboonsri, T. Da, S. Patarapuwadol, T. Toojinda.  2013.  Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75.  Field Crops Research 154: 164-171.

Jamboonsri W., T. D. Phillips, R. L. Geneve, J. P. Cahill and D. F. Hildebrand.  2012.  Extending the range of an ancient crop, Salvia hispanica L.—a new ω3 source.Genetic Resources and Crop Evolution 59: 171-178.

Jantaboon J., M. Siangliw, S. Im-mark, W. Jamboonsri, A. Vanavichit, T. Toojinda.  2011.  Ideotype breeding for submergence tolerance and cooking quality by marker-assisted selection in rice.  Field Crops Research 123(3): 206-213.

 

 

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes