บุคลากร

 

 

รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ
(
Assoc.Prof.Dr.Siwaret Arikit)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

อาจารย์ - ภาควิชาพืชไร่นา
เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 


E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 

 • (+66)034-355193, (+66)34 351887 ext 109

Address

 • Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom, 73140, Thailand.
  ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 


 Education

 • 2548 วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2554 วท.ด พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2557 วิจัยหลังปริญญาเอก University of Delawareย

 

สาขาที่สนใจคือวิทยาศาสตร์และชีววิทยาด้านพืช รวมถึงสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านจีโนมิกส์และชีวสารสนเทศ (bioinformatics) ในการค้นหาและพิสูจน์หน้าที่ยีนในพืช เช่นยีนความหอมในข้าวและถั่วเหลือง งานวิจัยที่ทำอยู่คือการศึกษาหน้าที่และการควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับจีโนม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเฉพาะข้าว และงานวิจัยหลักที่ทำคือการศึกษาการควบคุมการทำงานของยีนโดยใช้ Small RNAs โดยการใช้ความรู้ทาง Genomics และ Bioinformatics


Non-scientific Interests

 • จัดสวน, ท่องเที่ยว, อ่านหนังสือ และดูหนัง

 

 • Zhai J, Zhang H, Arikit S, Huang K, Nan GL, Walbot V, Meyers BC. Spatiotemporally dynamic, cell-type-dependent premeiotic and meiotic phasiRNAs in maize anthers. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Feb 23. pii: 201418918. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25713378.
 • Arikit S, Xia R, Kakrana A, Huang K, Zhai J, Yan Z, Valdés-López O, Prince S, Musket TA, Nguyen HT, Stacey G, Meyers BC. An Atlas of Soybean Small RNAs Identifies Phased siRNAs from Hundreds of Coding Genes. Plant Cell. 2014 Dec;26(12):4584-601. doi: 10.1105/tpc.114.131847. Epub 2014 Dec 2. PubMed PMID: 25465409; PubMed Central PMCID: PMC4311202.
 • Wong J, Gao L, Yang Y, Zhai J, Arikit S, Yu Y, Duan S, Chan V, Xiong Q, Yan J, Li S, Liu R, Wang Y, Tang G, Meyers BC, Chen X, Ma W. Roles of small RNAs in soybean defense against Phytophthora sojae infection. Plant J. 2014 Sep;79(6):928-40. doi: 10.1111/tpj.12590. Epub 2014 Jul 28. PubMed PMID: 24944042.
 • Amborella Genome Project. The Amborella genome and the evolution of flowering plants. Science. 2013 Dec 20;342(6165):1241089. doi: 10.1126/science.1241089. PubMed PMID: 24357323.
 • Gong L, Kakrana A, Arikit S, Meyers BC, Wendel JF. Composition and expression of conserved microRNA genes in diploid cotton (Gossypium) species. Genome Biol Evol. 2013;5(12):2449-59. doi: 10.1093/gbe/evt196. PubMed PMID: 24281048; PubMed Central PMCID: PMC3879982.
 • Zhai J, Zhao Y, Simon SA, Huang S, Petsch K, Arikit S, Pillay M, Ji L, Xie M, Cao X, Yu B, Timmermans M, Yang B, Chen X, Meyers BC. Plant microRNAs display differential 3' truncation and tailing modifications that are ARGONAUTE1 dependent and conserved across species. Plant Cell. 2013 Jul;25(7):2417-28. doi: 10.1105/tpc.113.114603. Epub 2013 Jul 9. PubMed PMID: 23839787; PubMed Central PMCID: PMC3753374.
 • Zhai J, Arikit S, Simon SA, Kingham BF, Meyers BC. Rapid construction of parallel analysis of RNA end (PARE) libraries for Illumina sequencing. Methods. 2014 May 1;67(1):84-90. doi: 10.1016/j.ymeth.2013.06.025. Epub 2013 Jun 28 PubMed PMID: 23810899.
 • Arikit S, Zhai J, Meyers BC. Biogenesis and function of rice small RNAs from non-coding RNA precursors. Curr Opin Plant Biol. 2013 May;16(2):170-9. doi: 10.1016/j.pbi.2013.01.006. Epub 2013 Mar 1. Review. PubMed PMID: 23466255.
 • Myint KM, Arikit S, Wanchana S, Yoshihashi T, Choowongkomon K, Vanavichit A. A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.). Theor Appl Genet. 2012 Sep;125(5):887-96. doi: 10.1007/s00122-012-1880-0. Epub 2012 May 11. PubMed PMID: 22576235.
 • Wongpanya R, Boonyalai N, Thammachuchourat N, Horata N, Arikit S, Myint KM, Vanavichit A, Choowongkomon K. Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: an insight into fragrance in rice. Protein J. 2011 Dec;30(8):529-38. doi: 10.1007/s10930-011-9358-5. PubMed PMID: 21959793.
 • Arikit S, Yoshihashi T, Wanchana S, Tanya P, Juwattanasomran R, Srinives P, Vanavichit A. A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.). Theor Appl Genet. 2011 Feb;122(2):311-6. doi: 10.1007/s00122-010-1446-y. Epub 2010 Sep 18. PubMed PMID: 20852988.
 • Arikit S, Yoshihashi T, Wanchana S, Uyen TT, Huong NT, Wongpornchai S, Vanavichit A. Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.). Plant Biotechnol J. 2011 Jan;9(1):75-87. doi:10.1111/j.1467-7652.2010.00533.x. PubMed PMID: 20497370.          

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes