ประกาศจัดซื้ัอจัดจ้างทำโรงเรือนปลูกพืช

กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 7 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 (9.00-15.30 น.)

ที่ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดซองวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.45 น.

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรือนปลูกพืช ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  

โรงเรือนโครงเหล็ก

ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 x 3.5 x 3 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

เสาห่างกันไม่เกิน 1.2 เมตร

พลาสติกหลังคา

พลาสติกหลังคา มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 ไมครอน

มุ้งกันแมลง

มุ้งสีขาวกันแมลงมีช่องตาข่ายไม่ต่ำกว่า 32 mesh

 2. ระบบระบายอากาศ น้ำพ่นฝอย และ ไฟแสงสว่าง ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  

ระบบระบายอากาศ

พัดลมดูดอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว อย่างน้อย 1 ตัว พร้อมตัวตั้งเวลาเปิด - ปิด

ระบบน้ำเพื่อรดน้ำต้นกล้า

ระบบน้ำพ่นฝอยจากด้านบน พร้อมตัวตั้งเวลาเปิด – ปิด

ระบบแสงสว่าง

ระบบไฟประกอบด้วยไฟให้แสงแสว่าง อย่างน้อย 2 หลอด
(ให้แสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณภายในโรงเรือน)

  3. ชั้นวางกล้าไม้ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  

ชั้นวางกล้าไม้ 

ชั้นวางกล้าไม้ สองชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 x 250 x 60 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั้นวาง

 เงื่อนไข : จะต้องทำการส่งของภายใน 30 วันหลังจากได้รับการสั่งซื้อ

 

เอกสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อ นำเสนอคอนเทนต์และได้รับการใช้งานเว็บไซต์ทีดี บนบริการข้อมูลข่าวสาร
ยินดีตอนรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes