สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN


เข้าฟัง

AgBiot Alumni Career Talks

Siwaret ARIKIT is inviting you to a scheduled Webex meeting.

Saturday, February 26, 2022
1:30 pm | Bangkok Time (Bangkok, GMT+07:00) | 1 hr

Join meeting

Join by meeting number
Meeting number: 2512 914 6778
Meeting password: jXvb3D(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)