สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
  KU | Program in Agricultural Biotechnology
    FACULTY OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN

เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

คณะเกษตร กำแพงแสน

Welcome to เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

About
Agricultural Biotechnology

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


ทำเนียบ
ศิษย์เก่า

Recent News
28/12/2022
เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 หมดเขต 9 ม.ค.2566 รับ 23 คนเท่านั้น

อ่านต่อ >
14/2/2022
เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรง TCAS รอบที่ 2

อ่านต่อ >
02/2/2022
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คือ อะไร

อ่านต่อ >
29/12/2021
โควตาพิเศษสำหรับบุตร-หลานเกษตรกร

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565
อ่านต่อ >
18/12/2021
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ >
Event

26

FEBUARY

26/02/2022
[Alumni Career Talks] เปิดให้นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง บรรยายโดย 2 วิทยากร อ่านต่อ >

07

JANUARY

7/01/2022
[Training] อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรม WPS Office อ่านต่อ >

24

DECEMBER

24/12/2021
เชิญชวนนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการ KU CALFIGHT X THAIFIT สะสมแอคทีฟแคลอรี่ให้ครบ 12,000 ร่วมโครงการอย่างน้อย 60 วัน อ่านต่อ >Image

รับสมัครเข้าศึกษาต่อตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มกราคม 2566 วทบ. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read Moreวทบ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(Agricultural Biotechnology)
โดย อาจารย์ ดร.ปวีณา ชื่นวาริน
คณะเกษตร กำแพงแสน

View on Youtube

WELCOME TO AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
COMPREHENSIVE LEARNING SCIENTISTS FROM VARIOUS DISCIPLINES AND LIFE EXPERIENCES TO ANSWER CRITICAL QUESTIONS CREATIVELY FOR TODAY'S WORLD.