นายเดชา สงทอศรีสกุล
Mr.Decha Songtoaseesakul
ผู้ช่วยนักวิจัย / Research Assistant 

 

Research Assistant project of Identification of genes confers high Fe and toxic tolerance in rice

 
E-mail   
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 

  • (+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Education
Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Field of study Agricultural Biotechnology from KASETSART university 

Brief biography
My name is Decha Songtoaseesakul. My nickname is Arm. I was born on January 16, 1990. I live in Nakhonpathom. I obtained by high school diploma from Kamphangsaen Witthaya School and I graduated in Agriculture major Agricultural Biotechnology from Kasetsart university. My hobbies are read a book, watiching TV and play football with my friends. 

Non-scientific Interests:-
 
 
 

  

  

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes