ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก และผู้ช่วยนักวิจัยปริญญาโท-ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

          เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ใน วันที่  15 - 16  ตุลาคม 2563 มีรายชื่อดังนี้ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อ (pdf)

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

ติดต่อเรา  โทร  (+66) 034 355 192
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2020Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Free Joomla! templates by AgeThemes

EN/TH (Translate)

English Thai

Mobile Menu