บทความ

งานวิจัยและองค์ความรู้

โครงการข้าวหอมยั่งยืน ๒๕๕๘ : การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 แบบประณีตเพื่อกระตุ้นสารหอม

การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
การปรับปรุง

  -  เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
  -  ไถกลบตอซังทิ้งไว้หลังเก็บเกี่ยวโดยในช่วงที่ดินมีความชื้นให้ไถกลบ       ตอซังพร้อมกับใส่น้ำหมักชีวภาพ 5 ลิตรต่อไร่ และจุลินทรีย์ย่อย     สลายตอซัง 200 กรัม แล้วทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเป็นเวลา 1 สัปดาห์
  - ปลูกพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง 7 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ถั่วพร้า10กิโลกรัมต่อไร่)เมื่อออกดอกหรือมีอายุ50วันจึงไถกลบพร้อมใส่น้ำหมักชีวภาพ5ลิตรต่อไร่และจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง200กรัมแล้วทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเป็นเวลา1สัปดาห์
  - ไถพรวนให้ดินร่วนซุยและกำจัดวัชพืชกรณีนาดำให้คราดทำเทือกพร้อมใส่ปุ๋ยคอก500กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ5ลิตรต่อไร่

 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105

- ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้
- กรณีนาหว่านนำเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา15-20กิโลกรัมต่อไร่คลุกกับปุ๋ยชีวภาพ1กิโลกรัมและราไตรโคเดอร์มา200กรัมพร้อมผสมคลุกเคล้ากับน้ำหมักชีวภาพ1ลิตร
- กรณีตกกล้าให้นำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำโดยผสมกับน้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตรพร้อมคลุกกับปุ๋ยชีวภาพและราไตรโคเดอร์มาอย่างละ200กรัมเป็นเวลา1คืนแล้วน้ำมาหุ้ม12ชั่วโมงให้รากข้าวงอกไม่ยาวเกินไป

 


ระยะที่ 1 ระยะกล้า

 - ควรตกกล้าในช่วง
             พฤษภาคม – มิถุนายน
   ปักดำในช่วง

             มิถุนายน – กรกฎาคม

- ถ้านาหว่านและนาหยอดควรปลูกตั้งแต่
         15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม  
   โดยหว่านแล้วคราดกลบให้ลึกพอควร

- การใส่ปุ๋ยเคมี ควรใส่หลังปักดำ 5 – 6 วัน หรือหลังหว่านข้าว 20 – 30 วัน (ถ้ามีน้ำ)

  ครั้งที่ 1 สูตร 16-16-8  อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่
- ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร 5 ลิตรต่อไร่  และสารละลายราไตรโคเดอร์มา 200 กรัม  ต่อไร่ เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟและโรคใบไหม้

 

ระยะที่ 2 ระยะแตกกอ
50 วัน หลังปักดำ/งอก

- ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร 5 ลิตรต่อไร่ และสารละลายราไตรโคเดอร์มา 200 กรัมต่อไร่   เพื่อป้องกันหนอนกอและโรคใบไหม้
- หากพบว่าข้าวเฝือใบและมีหนอนกอให้ตัดต้นข้าวให้สูงจากพื้นดิน 15 ซม. เกษตรกรพิจารณาว่าฝนไม่ทิ้งช่วง จึงทำการตัดต้นแล้วจึงเติมปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา  3-5 กก./ไร่ หลังจากตัด

ระยะที่ 3 ระยะข้าวตั้งท้อง
ประมาณ 15-20 กันยายน

- ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร 5 ลิตร  ต่อไร่และสารละลายราไตรโคเดอร์มา  200 กรัมต่อไร่ เพื่อป้องกันหนอนกอ  และโรคใบไหม้
- ใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 3  สูตร 46-0-0 อัตรา   5 -10 กิโลกรัมต่อไร่

 

ระยะที่ 4 ระยะออกดอก
ประมาณ 15-20 ตุลาคม

- ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร 5 ลิตร  ต่อไร่ และสารละลายราไตรโคเดอร์มา  200 กรัมต่อไร่ เพื่อป้องกันหนอนกอ และโรคไหม้คอรวง
- หากพบพันธุ์ข้าวอื่นปนให้ถอนทำลายออกนอกแปลงนา
- ให้ดูแลไม่ให้เกิดการขาดน้ำอย่างเด็ดขาด

 

ระยะที่ 5 สร้างต้นทุนกลิ่นหอม (1)
7 วันหลังจากออกดอก

เป็นระยะหลังผสมเกสรจนเกิดเมล็ดอ่อนที่โคนดอกต้องสร้างต้นทุนที่ข้าวจะนำไปใช้สร้างกลิ่นหอมมะลิ
     - ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภัณฑ์ (สูตร 1)  5 ลิตรต่อไร่ บนแผ่นใบบนและช่อดอกให้ทั่วถึงในเวลาเช้า
     - ลดน้ำในนาลงให้เหลือประมาณ 1 คืบจากผิวดิน

 

ระยะที่ 6 สร้างต้นทุนกลิ่นหอม (2)
14 วันหลังออกดอก
เป็นระยะที่จะพบเห็นเมล็ดอ่อนได้ชัดเจนขึ้นปลายรวงเริ่มโน้ม
      - ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภัณฑ์(สูตร 2)  5 ลิตรต่อไร่  บนแผ่นใบบนและช่อดอกให้ทั่วถึงในเวลาเช้า
      - รักษาระดับน้ำในนาให้สูงประมาณ 1 คืบจากผิวดิน

 

ระยะที่ 7 กระตุ้นกลิ่นหอม
21 วันหลังออกดอก

ระยะนี้จะสังเกตเมล็ดข้าวเริ่มขยาย ขนาดจนเห็นน้ำใสๆ อยู่ภายในเมล็ด
  - ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภัณฑ์(สูตร 3)  5 ลิตรต่อไร่  ให้ทั่วใบบนและช่อดอกในเวลาเช้า 
  - ลดน้ำในนาลงให้ต่ำกว่า 1 คืบจากผิวดิน

 

ระยะที่ 8 สะสมกลิ่นหอม
28 วันหลังออกดอก

เป็นระยะที่รวงเป็นสีเขียวโน้มรวงแล้วเห็น เมล็ดข้าวเต่งด้วยแป้งที่แข็งขึ้น
   - ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภัณฑ์(สูตร 4) ทางใบบนและ ช่อดอกให้ทั่วถึงในเวลาเช้า
   - ปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้หมด

 

ระยะที่ 9 รักษากลิ่นหอม

35 วันหลังออกดอก
เป็นระยะที่ช่อเข้าระยะพลับพลึงแล้ว ต้องเตรียม การเก็บเกี่ยวโดยการโน้มให้ข้าวนอนราบรอการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวได้จึงตากเมล็ดเฉพาะครึ่งวันเช้าจนกว่าความชื้นจะลดลงเหลือ 14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes