บทความ

งานวิจัยและองค์ความรู้

        
ข้าวพันธุ์พิเศษ (specialty rice) 

ข้าวได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำไปใช้เฉพาะทางหรือในเขตเพาะปลูกที่มีปัญหาเฉพาะถิ่น    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพันธุ์ข้าวกับโอกาสของชาวนาไทย จึงได้ร่วมวิจัยจนเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพิเศษสู่มือเกษตรกรอย่างรวดเร็วที่สุด อันประกอบไปด้วยข้าวนานาสายพันธุ์  ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 

โดยมีผลงานหลัก คือ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  ที่รวมความต้านทานโรค, แมลง และสิ่งแวดล้อมที่มาจำกัดผลผลิตของข้าวหอมให้ลดต่ำลงกับโภชนาการสูงที่มีธาตุเหล็ก สังกะสี สารต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งต้านเบาหวาน  ข้าวเหล่านี้เป็นที่สนใจในหมู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นข้าวเหล่านี้อาจกลายเป็นสินค้าส่งออกที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งในฐานะที่หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวและศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มีพันธุ์ข้าวใหม่ที่น่าสนใจจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพิเศษนานาพันธุ์เหล่านี้ และส่งเสริมการปลูกบนแปลงเกษตรกรให้สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคต่อไป

 

ข้าวเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทยได้เผชิญกับอุบัติการณ์โรคไม่ติดต่อ (Non-infectious) โดยประชากรกว่า  พันล้านแสดงอาการโลหิตจาง กว่า 1 พันล้านคนมีปัญหาโรคอ้วน อีกกว่า 200  ล้านคนเป็นผู้ป่วยเบาหวาน และในปี 2025 คาดว่าจะมีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 17 ล้านคนต่อปี ปัญหาสุขภาพเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุใหญ่ คือการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลย์ ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของโลกอาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องเหล่านี้ โดยเฉลี่ยคนเราบริโภคข้าวประมาณวันละ 200-250 กรัมข้าวสาร ดังนั้นการปรับปรุงโภชนาการข้าวไทยอาจช่วยลดอุบัติการณ์และเป็นการวาง ตำแหน่งข้าวไทยสู่ตลาดอาหารเชิงบำบัด (functional food) ในอนาคต เพื่อชะลออุบัติภัยจากโรคไม่ติดต่อในมวลมนุษย์ ได้

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes