ข้าวปิ่นเกษตร | PinKaset

  

ปิ่นเกษตร | PinKaset 
ข้าวหอมนุ่มเหนียว 

ข้าวปิ่นเกษตรเป็นลูกผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับข้าวทนแล้ง เป็นข้าวขาว มีกลิ่นหอม นุ่มเหนียว   ข้าวกล้องมีความนุ่มนวล มีเมล็ดยาวกว่า 8 มม. และใสมาก มี % ต้นข้าวสูงเมื่อขัดสี ข้าวกล้องมีความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กดี เมื่อนำมาหุงสุกรวมกับข้าวพันธุ์อื่น จะช่วยให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กสูงขึ้นซึ่ง  ให้ผลสอดคล้องกันทั้งการทดสอบในระดับเซลล์และในมนุษย์ด้วยคุณสมบัตินี้ข้าวปิ่นเกษตรจึงได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดข้าวโลก (2nd World Rice Competition) เมื่อปี 2547

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 • ความสูง                                               106 ซม.
 • อายุเก็บเกี่ยว                                         125-130 วัน
 • ผลผลิต                                                >850 กก./ไร่  
 • % ข้าวกล้อง (brown rice)                        80 % 
 • % ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด (head rice)         55 %
 • ความยาวของเมล็ด  ข้าวเปลือก 11 ม.ม.ข้าวกล้อง 8.2 ม.ม. ข้าวขัด 7.6 ม.ม.

 

คุณสมบัติทางโภชนาการในข้าวกล้อง

 • ปริมาณ Amylose                      19.5  % 
 • อุณหภูมิแป้งสุก                         70-74  องศา
 • ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก     9.45  ng Ferritin/mg-cell protein
 • ธาตุสังกะสี                               21.6  mg/kg 
   
 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes