บุคลากร

นางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 
(Ms. Siriporn Korinsak)

ผู้ช่วยนักวิจัย

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

Education

 • M.S. in Agriculture (Agricultural Research and Development), Kasetsart University, 2009
 • B.S. in Agriculture (Agricultural Business), Sukhothai Thammathiraj Open University, 2005
 • B.S. in Agriculture (Horticulture), Kasetsart University (1st class honor), 1998
 • High school, Watthammajariyapirom school, 1994
 • Secondary school, Watthammajariyapirom school, 1991
 • Primary school, Bhandonphai school, 1988

 

Non-scientific Interests

 • Farming, traveling, vipasana meditation, cooking. 

 

 

 • Siriphat Ruengphayak, Ekawat Chaichumpoo, Supaporn Phromphan, Wintai Kamolsukyunyong, Wissarut Sukhaket, Ekapol Phuvanartnarubal, Siripar Korinsak, Siriporn Korinsak and Apichart Vanavichit. 2014. Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice variety. Rice J. MS:8738948041351001.
   
 • Siriporn Korinsak, Kanyanat Sirithunya,Theerayut Toojinda. 2014. Identifying a source of a bacterial blight resistance gene xa5 in rice variety ‘IR62266’ and development of a functional marker ‘PAxa5’, the easy agarose based detection. Thai J. Genet. 7(3): 164-172.
   
 • Phatsalakone Manivong, Siriporn Korinsak, Siripar Korinsak, Jonaliza L. Siangliw, Apichart Vanavichit, Theerayut Toojinda. 2014. Marker-assisted selection to improve submergence tolerance, blast resistance and strong fragrance in glutinous rice. Thai J. Genet. 7(2): 110–122.
   
 • K.M. Win, S. Korinsak, P. Sirithunya, J. Lanceras-Siangliw, W. Jamboonsri,T. Da, S. Patarapuwadol, T. Toojinda. 2013. Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blightresistance into aromatic Myanmar rice MK-75K. Field Crops Research. 154: 164–171.
   
 • K.M. Win, S. Korinsak, J. Jantaboon, M. Siangliw, J. Lanceras-Siangliw, P. Sirithunya, A. Vanavichit, G. Pantuwan, B. Jongdee, N. Sidhiwong, T. Toojinda. 2012. Breeding the Thai jasmine rice variety KDML105 for non-age-related broad-spectrum resistance to bacterial blight disease based on combined marker-assisted and phenotypic selection. Field Crops Research 137: 186–194.
   
 • ศิริพร กออินทร์ศักดิ์, ปัทมา ศิริธัญญา, อภิชาติ วรรณวิจิตร, ธีรยุทธ ตู้จินดา. 2553. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการรวมยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง xa5 Xa21 xa33 Xa34 และ qBB11 ในข้าว. ใน งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์. ประเทศไทย.
   
 • Jate Kocharerk, Weeratep Pongprasert, Suradet Palawisut and Siriporn Korinsak. 2009. Development of BC4F1 rice line of Rathu Heenati/KDML105 and Chai Nat 1 carrying Bph3 resistance gene against brown planthopper by marker assisted selection. Journal of Agriculture, CMU. 25(2): 135-143.
   
 • Siriporn Korinsak, Pattama Sirithanya and Theerayut Toojinda. 2009. Identification of SSR Markers Linked to a Bacterial Blight Resistance Gene in Rice Cultivar ‘Pin Kaset’. KKU Res. J. 9(2): 16-21.
   
 • Siriporn Korinsak, Saengchai Sriprakhon, Pattama Sirithanya, Jirapong Jairin, Siripar Korinsak, Apichart Vanavichit, and Theerayut Toojinda. 2009. Identification of microsatellite markers (SSR) linked to a new bacterial blight resistance gene xa33(t) in rice cultivar ‘Ba7’.Maejo International Journal of Science and Technology. 3(2): 235-248.
   
 • Siriporn Korintrsak, Sienglew M, Janthaboon J, Toojinda T, Vanavichit A. 2007. Marker-assisted Pyramiding of QTL Conferring Submergence Tolerance, Brown Planthopper and Bacterial Blight Resistant Xa21 in Kao Dawk Mali 105, pp 339. In Proceedings the 2nd International Rice for the Future. Bangkok, Thailand.
   
 • Weerathep Pongprasert, Suradet Palawisut, Siriporn Korinsak and Thanee Srivongchai. 2007. Screening of SSR markers for brown planthopper (Nilapavata ligens (Stål), Delphacidae, Homoptera) resistant genes, Qbph6 and Qbph12, on rice (Oryza sativa L. spp. indica), Abhaya introgression lines and Chai Nat 1. King Mongkut’s Agricultural Journal. 25(1): 47-55.
   
 • Suradet Palawisut, Weerathep Pongprasert, Siriporn Korintrsak and Thanee Srivongchai. 2005. Screening SSR Markers for Brown Planthopper Resistant Genes, Bph3, on Introgressive Lines of Rice (Oryza indica). Journal of Agriculture, CMU. 21(3): 269-276.
   
 • Siriporn Korintrsak, Silprakorn S, Toojinda T. 2004. Identification of bacterial blight resistance gene in rice variety ‘IR62266’, pp. 132. In Proceedings The 1st International Conference on Rice for the Future. Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

  

 

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes