บุคลากร

 

นายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู
(Mr. Ekawat Chaichoompu)

นักศึกษาปริญญาเอกและผู้ช่วยนักวิจัย

Ph.D. student and Research assistant/ Whole-genome Mutagenesis for Enhancing Breeding Potential of Environmental-friendly Rice/Dr. Apichart Vanavichit

นักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยผู้ช่วย/โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร

 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

I am a Ph.D. student and research assistant specifically working on genomics to study genes related to starch biosynthesis in Rice.  I am my research in Rice Science Center for eight years under the supervision of Dr. Apichart Vanavichit. I am now focusing my research on SNPs genotyping system and association mapping in rice genome.

“ผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยผู้ช่วย ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการศึกษาจีโนมิกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แป้งในข้าว มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 8 ปีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในความดูแลของ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และมีความสนใจเป็นพิเศษทางด้าน SNPs genotyping system และ Association mapping”

 

Education

 • B.S. (Biotechnology), Maejo University, Chiang Mai, Thailand

 • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

 • Ph.D. (Genetic Engineering) Kasetsart University, Thailand (Currently studying)

 • ปร.ด. พันธุวิศวกรรม (กำลังศึกษา)

 

Non-scientific Interests

 • Cycling, Swimming, Soccer, Fitness

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes