รับสมัครงาน

รับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย ภายใต้โครงการ (TOR) จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย
ภายใต้โครงการ (
TOR)
จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชไร่ เกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพันธุ์พืช พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 3. มีความรู้ทางด้านเกษตร สรีรวิทยาพืช ชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
 5. สามารถใช้โปรแกรมคำนวนทางด้านสถิติได้
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 7. สามารถทำงานในวันหยุดในกรณีบางกรณี และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (อาจต้องค้างคืนในจังหวัดอื่นๆ) ตามความเหมาะสมของงาน

ลักษณะงาน

 1. วางแผนงาน ควบคุมการดำเนินงาน วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ประมวลผล และสรุปผลงานวิจัย
 2. ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงข้าว การปลูกทดสอบ คัดเลือกสายพันธุ์
 3. ทำงานทดลองที่เกี่ยวกับข้าว
 4. ทำงานในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม
 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          ทีมวิจัย นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ
           อาคารดีเอ็นเอ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
           อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เอกสารรับสมัครงาน

ส่งเอกสาร CV และ transcript
มาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณชนากานต์

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes