ข่าวประชาสัมพันธ์

ทิศทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในประเทศไทย ครั้งที่1/2559

 

 

ทิศทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในประเทศไทย ครั้งที่1/2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมเอกลักษณ์ข้าวไทย ชั้น 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09:00 น. - 09:10 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์

09:10 น. - 09:40 น.

กล่าวเปิดงานประชุมและบรรยายที่มาของโครงการแผนแม่บทประเทศไทย

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

09:50 น. - 10:20 น.

การบรรยาย หัวข้อ ความหลากหลายของมะพร้าวไทยและการอนุรักษ์

ผศ.ประสงค์ ทองยงค์

นักวิจัยอิสระ

10:20 น. - 10:40 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:40 น. - 11:10 น.

การบรรยาย หัวข้อ สถานการณ์การผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการค้า

รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

11:10 น. - 11:40 น.

การบรรยาย หัวข้อ อนาคตและทิศทางมะพร้าวแกงไทย

คุณอานุภาพ ธีระกุล ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11:40 น. - 12:10 น.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

 

12:00 น. - 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. - 13:20 น.

การบรรยาย หัวข้อ มะพร้าวพื้นเมืองกับวิสาหกิจชุมชน

อาจารย์ปรีชา เจี๊ยบหยู

สวนเตาตาลมิตรปรีชา

13:20 น. - 13:40 น.

การบรรยาย หัวข้อ คุณภาพและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะพร้าวอ่อน

ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

13:40 น. - 14:00 น.

การบรรยาย หัวข้อ การค้นหายีนในมะพร้าวและการนำไปใช้ประโยชน์

ดร.ศิวเรศ อารีกิจ

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

14:00 น. - 14:20 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

14:20 น. - 14:40 น.

การบรรยาย หัวข้อ อุตสาหกรรมมะพร้าวแกงและความต้องการของผู้ประกอบการ

คุณสายชล จ้อยร่อย

ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปมะพร้าวแกง

14:40 น. - 15:00 น.

การบรรยาย หัวข้อ มะพร้าวและความต้องการจากเกษตรกร

คุณทวีป หลวงแก้ว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร

15:00 น. - 15:20 น.

การบรรยาย หัวข้อ ความหลากหลายของมะพร้าวใน อุทยาน ร.2

คุณประจิม เนียมสุวรรณ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

15:20 น. - 16:00 น.

อภิปรายทิศทางการอนุรักษ์พันธุ์มะพร้าว

 

 

 

 

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes