เร่งวิจัยพันธุ์ข้าว ทนกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

เร่งวิจัยพันธุ์ข้าว ทนกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
วันที่ 06 พฤษภาคม 59 เวลา11:05:00น.

 

เปิดลิงค์วีดีโอข่าว

 

ภายในปลายปีนี้คาดว่า ไทยจะสามารถวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการทนร้อนและทนแล้ง เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวนาได้เพาะปลูก

 

ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศทั้งอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ฝนตก และน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตข้าวลดน้อยลง โดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว หน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งพัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าวที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม คาดว่าภายในปลายปีนี้จะสามารถวิจัยพันธุ์ข้าวที่ทนร้อน ทนแล้งและทนเค็ม เป็นทางเลือกเป็นชาวนาได้เพาะปลูก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวนาปีในฤดูการผลิตปี 5229/2560 ประมาณ 61 ล้านไร่ แบ่งเป็นผลผลิตข้าวนาปี 23.29 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง 3.88 ล้านตันข้าวเปลือก หากพื้นที่ใดมีพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพของผลผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลดความเสียหายจากภัยพิบัติและการระบาดของแมลงศัตรูพืช

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu