ข่าวอัพเดด

Facebook page

เร่งวิจัยพันธุ์ข้าว ทนกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
วันที่ 06 พฤษภาคม 59 เวลา11:05:00น.

 

เปิดลิงค์วีดีโอข่าว

 

ภายในปลายปีนี้คาดว่า ไทยจะสามารถวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการทนร้อนและทนแล้ง เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวนาได้เพาะปลูก

 

ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศทั้งอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ฝนตก และน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตข้าวลดน้อยลง โดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว หน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งพัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าวที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม คาดว่าภายในปลายปีนี้จะสามารถวิจัยพันธุ์ข้าวที่ทนร้อน ทนแล้งและทนเค็ม เป็นทางเลือกเป็นชาวนาได้เพาะปลูก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวนาปีในฤดูการผลิตปี 5229/2560 ประมาณ 61 ล้านไร่ แบ่งเป็นผลผลิตข้าวนาปี 23.29 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง 3.88 ล้านตันข้าวเปลือก หากพื้นที่ใดมีพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพของผลผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลดความเสียหายจากภัยพิบัติและการระบาดของแมลงศัตรูพืช

 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes