ข่าวอัพเดด

Facebook page

 

หลักการและเหตุผล

                มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมและมีการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มะพร้าวที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแรก มะพร้าวต้นสูง ให้ผลโต ในทางอุตสาหกรรม นอกจากใช้เนื้อมะพร้าวแก่ในการทำอาหารหวานคาวและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำกะทิสำเร็จรูปส่งจำหน่ายทั่วโลกแล้ว ส่วนของกาบมะพร้าวยังถูกแปรรูปไปเป็นเส้นใยผลิตเป็นที่นอน ส่วนกะลาแปรรูปเป็นถ่านและเพิ่มมูลค่าสูงเป็นถ่านกัมมันต์ มะพร้าวกลุ่มที่สองเป็นพวก มะพร้าวต้นเตี้ย ให้ผลเล็ก ได้แก่  มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหวาน และมะพร้าวตาล ผลของมะพร้าวพวกนี้นิยมรับประทานผลสด หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอ่อน น้ำมะพร้าวและน้ำตาลสดและน้ำตาลก้อนจากดอกมะพร้าว และปัจจุบันมีน้ำตาลเกร็ดจากน้ำตาลมะพร้าวสำหรับชงกาแฟอีกด้วย  ประเทศไทย ถือเป็นแหล่งกำเนิดมะพร้าวที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น สายพันธุ์มะพร้าวที่ให้ปริมาณน้ำตาลสดมาก  ได้แก่  พันธุ์สาริชา พันธุ์สายบัว และพันธุ์ทะเลบ้า นิยมปลูกกันมากในแถบจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมะพร้าว แม้ว่าประเทศไทยถือว่ามีความหลากหลายทางสายพันธุ์มะพร้าวมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แต่ในปัจจุบันมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยส่วนใหญ่หายากและมีพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นจำนวนมาก

 

                เพื่อเป็นการอนุรักษ์มะพร้าวพันธุ์ดีของประเทศและการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจการปลูกมะพร้าว โดยเฉพาะมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล ซึ่งนับวันเกษตรกรกลุ่มนี้จะมีจำนวนน้อยลงเนื่องจากอายุมากขึ้น จึงหยุดทำตาล  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและแนะนำวิธีการปลูกและการจัดการ ตลอดจนการบริหารสวนมะพร้าวให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวตาล ซึ่งมีความต้องการในตลาดทั้งในและต่างประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำตาลมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำตาลที่มีคุณภาพสูงและมีประโยชน์ในการบริโภคที่มาพร้อมกับลักษณะพิเศษคือค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (low glycemic index) ซึ่งส่งผลให้การผลิตน้ำตาลแท้จากมะพร้าวมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับเกษตรกรส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาคุณภาพน้ำตาลมะพร้าวและใช้สารเคมี ดังนั้นการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จึงเป็นการส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าว ส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าว ให้อยู่คู่กับสังคมวัฒนธรรมไทย ซึ่งหากเกษตรกรมีอาชีพมั่นคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง มีการปลูกและใช้พันธุ์มะพร้าวทำตาลต่อไป จะเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าวในถิ่นกำเนิด (In situ conservation) อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ลงทะเบียนออนไลน์  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Link : https://goo.gl/forms/SsZUSCU9LwkGWgOl1

 

 

เวลาและสถานที่จัด

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สถานที่: กลุ่มน้ำตาลมะพร้าวปลอดสารพิษ หมู่ 2 บ้านบางสะไภ้ ตำบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 

 

หน่วยงานร่วมจัด

  1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องการมหาชน)
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  3. สถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

 

 

โปรแกรมการประชุม

 

 

 

 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes