ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

 

หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาตรีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 (ขั้นต่ำการสมัครทุน TGIST ของสวทช. ในการเรียนปริญญาโท/สาขาพืชไร่ ม.เกษตร) 
  ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทางด้านพืช,เกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานในโรงเรือน, แปลงทดลอง และห้องแลป
- พื้นฐานทางด้านสถิติ
- วิทยาศาสตร์ทางด้านพืชหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
- Molecular lab
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถเดินทางได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

 

เงินเดือน
15,000 บาท

ส่งเอกสารการสมัคร
Resume หรือ CV
สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรีที่ออกโดยมหาวิทยาลัย  

ติดต่อเพิ่มเติมในการสมัครที่

ปิดรับสมัคร
 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu