สัมมนาพิเศษ จาก Professor Dabing Zhang

วันนี้ 23 ก.ค.2561 ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้จัดให้มีการสัมมนาพิเศษ จาก  Professor Dabing Zhang, School of Life Sciences and Biotechnology, China  ในหัวข้อเรื่อง  "future collaboration on abiotic stress tolerance during reproductive stages."   ณ ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. กพส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu