สัมมนาพิเศษ จาก Professor Dabing Zhang

วันนี้ 23 ก.ค.2561 ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้จัดให้มีการสัมมนาพิเศษ จาก  Professor Dabing Zhang, School of Life Sciences and Biotechnology, China  ในหัวข้อเรื่อง  "future collaboration on abiotic stress tolerance during reproductive stages."   ณ ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก. กพส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes