สัมนาพิเศษเรื่อง Grafting Induced Vigor: New Approaches to Understanding an Ancient Practice

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำแพแสน

สัมนาพิเศษเรื่อง Grafting Induced Vigor: New Approaches to Understanding an Ancient Practice โดย Dr. Margaret Frank, Cornell University College of Agriculture and Life Sciences, USA 

 

   

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes