ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ ป้องกัน COVID-19

  

21 เมษายน 2564 สรุปจากที่ประชุมและแบบประเมิน ยังไม่พบผู้มีความเสี่ยงสูด ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัดอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดขณะปฎิบัติงาน จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ วัดอุณภูมิ บางส่วนงานมีการลดวันทำงาน เพื่อลดความแออัด ติดป้ายเตือน 
20 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เรียกประชุมทุกส่วนงาน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงบุคลากรทั้งหมด กำหมดมาตรการป้องกัน
23 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ให้ดำเนินการ Big Cleaning ทุกส่วนงาน ปิดห้องแลป 1 วัน   
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฎิบัติงาน เว้นระยะห่าง ล้างมือ  
11 มกราคม 2563  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ขอความร่วมมือบุคคลากร ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"
2 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ให้บุคคลากรสามารถ Work from home หรือ หากมีงานด่วน/งานสำคัญ สามารถพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดจำนวนคนทำงานลง ป้องกันการติดเชื้อ Covid 19 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มกราคม 2563

พนักงาน/บุคคลภายนอกเข้าเข้าภายในตึกให้ใส่หน้ากากอนามัย ทำการตรวจวัดอุณหภูมิที่จัดเตรียมไว้ประตูทางเข้าก่อนทุกครั้ง
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อต้องทำการแสกน QR Code ไทยชนะ(Check-in/out หรือ ลงชื่อในสมุด)

 

 

Download "หมอชนะ" สำหรับมือถือ android

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=th&gl=US

Download "หมอชนะ" สำหรับมือถือ ios

https://apple.com/th/app/morchana-หมอชนะ/id1505185420


Download "ไทยชนะ" สำหรับมือถือ android

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.thaichana.prod&hl=th&gl=US

Download "ไทยชนะ" สำหรับมือถือ ios
https://apps.apple.com/us/app/thaichana/id1514639877

 

 

 

 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  คลิก 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu