ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ ป้องกัน COVID-19

  

19 กรกฏาคม 2564 ประกาศยกระดับการป้องกัน บุคลากรที่ยังจำเป็นต้องมาปฎิบัติงานในอาคารดีเอ็นเอ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ / หากบุคคลในครอบครัวมีการเดินทางไปต่างจังหวัด/บุคคลในครอบครัวจากต่างจังหวัดเดินทางมาหา  จำเป็นต้องแจ้งให้หัวหน้าโครงการรับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินมาตรการป้องกัน  / งดใช้งานห้องประชุม / ให้ทุกคนเน้นย้ำและดูแลกำชับ ระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
21 เมษายน 2564 สรุปจากที่ประชุมและแบบประเมิน ยังไม่พบผู้มีความเสี่ยงสูด ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัดอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดขณะปฎิบัติงาน จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ วัดอุณภูมิ บางส่วนงานมีการลดวันทำงาน เพื่อลดความแออัด ติดป้ายเตือน 
20 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เรียกประชุมทุกส่วนงาน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงบุคลากรทั้งหมด กำหมดมาตรการป้องกัน
23 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ให้ดำเนินการ Big Cleaning ทุกส่วนงาน ปิดห้องแลป 1 วัน   
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฎิบัติงาน เว้นระยะห่าง ล้างมือ  
11 มกราคม 2563  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ขอความร่วมมือบุคคลากร ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"
2 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ให้บุคคลากรสามารถ Work from home หรือ หากมีงานด่วน/งานสำคัญ สามารถพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดจำนวนคนทำงานลง ป้องกันการติดเชื้อ Covid 19 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มกราคม 2563

พนักงาน/บุคคลภายนอกเข้าเข้าภายในตึกให้ใส่หน้ากากอนามัย ทำการตรวจวัดอุณหภูมิที่จัดเตรียมไว้ประตูทางเข้าก่อนทุกครั้ง
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อต้องทำการแสกน QR Code ไทยชนะ(Check-in/out หรือ ลงชื่อในสมุด)

 

 

Download "หมอชนะ" สำหรับมือถือ android

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=th&gl=US

Download "หมอชนะ" สำหรับมือถือ ios

https://apple.com/th/app/morchana-หมอชนะ/id1505185420


Download "ไทยชนะ" สำหรับมือถือ android

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.thaichana.prod&hl=th&gl=US

Download "ไทยชนะ" สำหรับมือถือ ios
https://apps.apple.com/us/app/thaichana/id1514639877

 

 

 

 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  คลิก 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

© 2021 RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140


 (+66) 034 355 192Free Joomla! templates by AgeThemes