ข่าวประชาสัมพันธ์

Marker-Assisted Selection (MAS) in Tomato Breeding

 

 

 

โดย “ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยํา (APBT) - BIOTEC และ NSTDA”  

ซึ่งดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมามากกว่า  15  ปี  ทีมวิจัยสามารถนําเครื่องหมายดีเอ็นเอเข้าไปช่วยในการปรับปรุง พันธุ์ในหลากหลายพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ข้าว จนประสบความสําเร็จ

และอีกหนึ่งโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ

Marker-Assisted Selection (MAS) in Tomato Breeding

Link website ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://dna.kps.ku.ac.th/tomatomics/index.php

 

 

การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (Marker Assisted Selection: MAS)

มะเขือเทศพันธุ์ปลูก (cultivated tomato, Solanum lycopersicum L.) เป็นพืชผักที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ นิยมนำไปเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร ผลมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว แหล่งผลิตที่สำคัญของมะเขือเทศส่วนใหญ่ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 80 อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างไรก็ตามมะเขือเทศเป็นพืชที่มีความอ่อนแอต่อโรคจำนวนมาก โดยเฉพาะโรคเหี่ยวเขียว และโรคใบหงิกเหลือง ส่งผลเสียหายต่อการผลิตมะเขือเทศ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าอุณภูมิที่สูงขึ้นจากสภาวะสิ่งแวดล้อมวิกฤติมีผลต่อผลผลิตในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศให้มีความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว และใบหงิกเหลือง รวมถึงทนสภาวะอุณหภูมิสูง โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (Marker Assisted Selection: MAS) เพื่อควบรวมยีน หรือ QTL เข้าไปในฐานพันธุกรรมของสายพันธุ์มะเขือเทศกลุ่มต่างๆ เช่น มะเขือเทศสีดา มะเขือเทศเชอร์รี่ มะเขือเทศผลใหญ่รับประทานสด รวมถึงมะเขือเทศผลใหญ่เพื่ออุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีนี้มาช่วยร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม จะทำให้การปรับปรุงพันธุ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ ต้นแบบสายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะมีคุณภาพและผลผลิตไม่แตกต่างไปจากพันธุ์เดิม หรือดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อโรคแบบกว้าง และทนต่ออุณหภูมิสูง เป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ

 

 

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes