ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร High Throughput SNP Genotyping Course

วันที่ 3-7 กันยายน 2553 

ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้า่ว และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ได้เิปิดอบรมหลักสูตร High Throughput SNP Genotyping Course ภาคปฏิบัติ 
ความสำเร็จในการถอดรหัสจีโนมหรือรหัสของยีนในพืชเศรษฐกิจต่างๆเช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ได้ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง(reference genome) ที่สำคัญ เพื่อค้นหา molecular marker ที่ดีที่สุด เพ่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ที่เรียกว่า Single Nucleotide Polymorphism (SNP)

 

   การใช้ SNP marker ในงานปรับปรุงพันธุ์ ช่วยทำให้การปรับปรุงพันธุ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรแนวคิดในการพัฒนา molecular marker จำต้องเปลี่ยนเทคนิคไป การศึกษา molecular diversity สามารถทำได้ในระดับยีน และที่สำคัญ SNP genotypinhg จะเป็นเทคนิคสำคัญในการทำ Association mapping เพื่อทดแทนการใช้ conventinal mapping ในการค้นหายีนที่เป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่ทำให้การค้นหายีนทำได้ง่ายขึ้นยิ่งไปกว่านั้น การใช้ SNP marker ยังมีข้อจำกัดที่เครื่องมือราคาแพง ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการวางแผนการทดลอง และออกแบบห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม

 


 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes