รับสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

20 ตุลาคม 2563

          เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  และคณะกรรมการได้สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ในวันที่  15 - 16  ตุลาคม 2563

 

          การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 Download  ประกาศ pdf

 

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก และผู้ช่วยนักวิจัยปริญญาโท-ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 

9 ตุลาคม 2563

          เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ใน วันที่  15 - 16  ตุลาคม 2563 มีรายชื่อดังนี้ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อ (pdf)

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Database Management Administrator

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง

Database Management Administrator

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes