รับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์กัญชง
ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ บริษัท ไทยสติ๊ก จํากัด

ผู้ช่วยด้านเทคนิค 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า

 

รายละเอียดงาน

- บริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม

- วางแผน ดูแลการเพาะปลูกพืช การขยายพันธุ์แบบปักชำ การเก็บเกี่ยวในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม

- การเตรียมดิน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกพืชในรูปเกษตรอินทรีย์

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีความรู้และประสบการณ์ปลูกพืชด้านเกษตรอินทรีย์  ด้านการเพาะชำขนาดใหญ่

- มีความรู้เรื่องโรคพืชและศัตรูพืช จัดการแก้ไขด้วยเกษตรอินทรีย์

- ความรู้ทางด้าน IT เบื้องต้น 

- สามารถทำงานล่วงเวลาและออกนอกสถานที่ได้

- ปฏิบัติงานหลักที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

วิธีการสัมภาษณ์ ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
การสมัครออนไลน์ที่  https://forms.gle/Vw5ADF8GQCXjLaot8
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
โครงการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์กัญชง
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทหนองคาย พาวเวอร์ ดริ้งค์ จํากัด

 

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคโครงการ 1 ตำแหน่ง
วุติการศึกษา ปริญญาโท 

 

ผู้ช่วยด้านเทคนิค 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า

 

รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยการปลูกพืชในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม
- วางแผน ดูแลการเพาะปลูกพืช การขยายพันธุ์แบบปักชำในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม
- การเตรียมดิน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกพืชในรูปเกษตรอินทรีย์
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้และประสบการณ์ปลูกพืชด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะชำขนาดใหญ่
- มีความรู้เรื่องโรคพืชและศัตรูพืช จัดการแก้ไขด้วยเกษตรอินทรีย์
- ความรู้ทางด้าน IT เบื้องต้น หรือ หากมีความรู้ ด้าน Smart Farming จะได้รับพิจาณาพิเศษ
- สามารถทำงานล่วงเวลาและออกนอกสถานที่ได้ ปฏิบัติงานที่จังหวัดนองคายเป็นหลัก

 

วิธีการสัมภาษณ์และประกาศผล
- ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- http://dna.kps.ku.ac.th

 

วิธีการสมัครที่ลิงค์นี้ 
https://forms.gle/GndFTRqpEce5nWNUA 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนยน 2564

 

 

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาโท

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ภาควิชาพืชไร่นา และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 

รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ภาควิชาพืชไร่นา และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes