ข่าวทั่วไป

เวียดนามแซงไทย ส่งออกข้าวขึ้นแท่นเบอร์ 2 โลก

ส่งออกข้าวไทยปี 2563 ทำได้เพียง 5.72 ล้านตัน ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี ไม่เพียงทำให้ไทยหลุดตำแหน่งจากอดีตเบอร์ 1 ไปเป็นเบอร์ 3   

อันดับ 

1. อินเดีย 13.64 ล้านตัน 

 2. เวียดนาม 5.96 ล้านตัน 

3. ไทย 5.72 ล้านตัน  

 

ส่งออกข้าวครึ่งปี 2563 เวียดนามแซงไทยส่งออกขึ้นเบอร์ 2 โลก พาณิชย์ จี้รัฐเร่งวิจัยและพัฒนา ด้านชาวนาห่วงขาดแคลนแหล่งน้ำ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย 2563-2567 เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันทุกภาคส่วนครั้งแรกระหว่างรัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต และส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก

 

โดยยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการของตลาด 7 ชนิด คือ

1.ข้าวหอมมะลิ

2.ข้าวหอมไทย

3.ข้าวพื้นนุ่ม

4.ข้าวพื้นแข็ง

5.ข้าวนึ่ง

6.ข้าวเหนียว

7.ข้าวค

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวยินดีตอนรับ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

© 2021 RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 | ผู้ดูแลเว็บไซต์
anut.su@ku.th
 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes