ขอแสดงความยินดี กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
*ตามคำสั่ง มก. ที่ 2264/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

 

ข่าวอัพเดด

Facebook page updates

บทความงานวิจัย

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality & Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes