• ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
 • ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี DNATEC

  อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ


ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

นวัตกรรมการกระตุ้นและการวิเคราะห์สารหอมเพื่อการสร้างมาตรฐานการส่งออกของข้าวไทย 

วันที่ 27-28 กรกฎาคม พศ. 2559

ณ ห้องประชุมตาลกิ่ง ชั้น 1 สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 


 

รายละเอียดการฝึกอบรม

27 กรกฏาคม 2559  ภาคบรรยาย *ฟรีค่าลงทะเบียน
8.30-9.00

 ลงทะเบียน

9.00 - 9.10

 กล่าวตอนรับ โดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

9.10-9.30  ประธานให้วิสัยทัศน์และกล่าวเปิดงาน โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี / รองหัวหน้า คสช.(๔) / หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.
09.30-09.35

 กล่าวขอบคุณประธานและผู้ร่วมประชุมฯ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

9.30-10.30

นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์และการกระตุ้นความหอมของข้าวไทย 

วิทยากร: รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.30-10.45

อาหารว่าง

10.45-12.00

สารให้กลิ่นหอมหลักในข้าวและการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
วิทยากร: ดร. ทินกร สีเสียดค้า (Senior Product Specialist, Chromatography, PerkinElmer Ltd.,)

12.00-13.00

อาหารกลางวัน

13.00-14.00  “การสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ปริมาณสารหอมในข้าว: อุปสรรคและความท้าทาย ” Headspace-Gas Chromatography Technique
วิทยากร: ดร. กฤษดา ปิติจะ (Product Specialist, Chromatography, PerkinElmer Ltd.)
14.00-14.15  อาหารว่าง 
14.15-15.00 การตรวจสอบความบริสุทธิ์และคุณภาพของข้าวอย่างรวดเร็วโดยใช้ KASP SNPline Detection
วิทยากร: ดร. ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ (นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
15.00-16.00

 การตรวจกลิ่นหอมระเหยในข้าวด้วยวิธี Electronic Nose วิทยากร: ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์ (NIA)

   
28 กรกฏาคม 2559  ภาคปฏิบัติ *ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
09.00-10.45  การเตรียมตัวอย่างที่เหมาะกับการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ให้กลิ่นจากตัวอย่างพืชและผลิตภัณฑ์ที่เป็น ของเหลวและของแข็ง
10.45-11.00  อาหารว่าง
11.00-12.00  ปฏิบัติการวิเคราะห์สารหอมโดยเทคนิค HS-GC/MS ในตัวอย่างข้าวโดยการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าอบรม
12.00-13.00  อาหารกลางวัน
13.00-15.30 การประมวลผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ และการระบุเอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมี
15.30-17.00  สรุปและอภิปราย เพื่อการสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์สารหอม
   

 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด(คลิก)
หมายเหตุ:- ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

 

 การชำระค่าลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมภาคปฏิบัติ)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กพส. บัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  เลขบัญชี 726-0-05255-4
โอนเงินแล้วแจ้งชำระกลับมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

แผนที่การเดินทาง

สวนแสนปาล์มด้านล่างนี้ หรือ เปิดด้วย google map
และศูนย์วิทยาศษสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


 

ห้องพัก

 

หากท่านทีต้องการจองที่พักสามารถจองห้องได้ที่

1. สวนแสนปาล์ม โทร 034-355169 หรือ 034-355-400 (http://www.eto.kps.ku.ac.th/)

2. หอพักนานาชาติ มก. กพส.  034-355585-92

3. หอพักมีทู กำแพงแสน  โทร.091-1195737, 089-8141942, 081-9956356

 

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ...อ่านต่อ

 

บทความ งานวิจัย องค์ความรู้

 แผนที่ตั้งศูนย์  [Google Map]


  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes