บทความ

งานวิจัยและองค์ความรู้

การทดสอบผลผลิตข้าวขาวพื้นนุ่ม-ข้าวเหนียว สายพันธุ์ปรับปรุงใหม่

สถานการณ์การแข่งขันข้าวหอมพื้นนุ่มใน ตลาดโลกได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ใน ขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยยังมีราคาสูงในตลาดโลก แต่ข้าวหอมนุ่มและข้าวนุ่มจากเวียดนามและกัมพูชากลับมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย (Thai Hommali Rice) และข้าวหอมไทย (Thai Aromatic Rice) อย่างมาก เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเวียดนามได้ประสพความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมนุ่มจากเมือง Soc Trang ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดข้าวโลก ปี 2018 ข้าวพันธุ์นี้มีชื่อว่า ST24 เป็นข้าวหอมนุ่มที่มีลักษณะทางกายภาพดีมาก กล่าวคือ มีเมล็ดเรียวยาวเฉลี่ยขนาด 7.8 มม. เมล็ดมีความใสคล้ายข้าวบาสมาติ แต่ไม่ยืดตัวเมื่อหุงสุก ที่สำคัญคือ มีอายุสั้น ปลูกได้ทั้งปี และมีผลผลิตสูงถึง 1.36 ตัน/ไร่ (จาก รายงานที่ไม่ สามารถยืนยันปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการผลิต) ทำให้เกิดคำถามว่าจะมีข้าวหอมไทยพันธุ์ไหนที่จะไปแข่งขันกับข้าว ST24 ได้

 

 

 

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมนุ่มเป็นเป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่งของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ ฯ จากความร่วมมือของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโชยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมทางวิชาการ การทดสอบคุณภาพและผลผลิตของข้าวหอมนุ่มไม่ไวแสงพันธุ์ใหม่ ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ จำนวน 7 สายพันธุ์ได้แก่ หอมมาลัยแมน, หอมนาคา (ข้าวเหนียว), หอมจินดา, กข 47 ต้านทานโรคไหม้ เบอร์ 2 (RD47-BB-2), กข 47 ต้านทานโรคไหม้ เบอร์ 3 (RD47-BB-3), เจ้าหอมนิล 9997 และ ปิ่นเกษตร 1 ได้ถูกนำมาปลูกทดสอบผลผลิตร่วม กับ พันธุ์ข้าวการค้าต่างๆ ได้แก่ กข43, กข79(ข้าวนุ่มไม่หอม) , ปทุมธานี 1, หอมสุพรรณ ณ สถานีทดลองข้าว ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2563 (มี.ค. – ก.ค. 2563) ในระบบเกษตรอินทรีย์ และ GAP เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดโลก โดยมีเป้าหมายให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีทรงต้นดี ต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม มีคุณภาพหุงต้มดี เป็นข้าวเหนียวหรือข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยวสั้นถึงปานกลาง

 

 

ผลและวิจารณ์การทดลอง
ผลการเปรียบเทียบผลผลิต พบว่าในนาอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ปรับปรุงใหม่ ข้าวหอมมาลัยแมน มีผลผลิต 572 กก./ไร่ มากกว่า กข43 (347 กก./ไร่)  และนาเคมี หอมมาลัยแมน มีผลผลิต 524 กก./ไร่ มากกว่า กข43 (275 กก./ไร่)เช่น เดียวกันแสดงว่าข้าวหอมมาลัยแมนมีศักยภาพที่ดีในการแข่งขันกับข้าวหอมนุ่มจากประเทศเวียดนามในตลาดข้าวโลก อย่างไรก็ตามข้าวทดสอบพันธุ์อื่นยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากมีอายุเก็บเกี่ยวยาวกว่าข้าว 3 พันธุ์ข้างต้น

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes