ข่าวประชาสัมพันธ์

National Genetics Conference 2015 (NGC 2015)

 

!!! ขยายเวลาการส่งผลงานจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 !!!

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19


(National Genetics Conference 2015; NGC 2015)
ในหัวข้อเรื่อง "พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์"

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ครู นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หนังสือขออนุมัติการเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถขอเบิกจ่ายได้


สาขาและหัวข้อการประชุม

 
สาขามนุษย์พันธุศาสตร์
- เวชพันธุศาสตร์
- อณูพันธุศาสตร์
- เซลล์พันธุศาสตร์
- นิติพันธุศาสตร์
- พันธุศาสตร์มะเร็ง
- พันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
สาขาพันธุศาสตร์เกษตร
- พันธุศาสตร์สัตว์บก
- พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
- พันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า
- พันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่
สาขาพันธุศาสตร์พื้นฐาน
- พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
- พันธุศาสตร์แมลง และหนอนพยาธิ
- ชีวสารสนเทศ
- การเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์
 

 

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุม (conference proceedings)

 

กำหนดการ
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2558
ลงทะเบียนปกติ 1 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
ลงทะเบียนช้า 8 - 14 กรกฎาคม 2558
ลงทะเบียนหน้างาน 15 - 16 กรกฎาคม 2558
กำหนดส่งบทความ ภายใน 1 พฤษภาคม 2558
ขยายเวลาจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
การประชุม 15 - 17 กรกฎาคม 2558

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202531 โทรสาร 043-202530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality & Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes