กำหนดการโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

กำหนดการโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

-----------------------

 

เวลา ๐๗.๐๐ น.       -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารวิทยาเขตทุกหน่วยงาน ผู้ร่วมงาน

                            บุคลากร และนิสิต พร้อมกันเพื่อตั้งขบวนรถจักรยาน ณ สระพระพิรุณ

เวลา ๐๗.๓๐ น.       -   เคลื่อนขบวนไปปะรำพิธี

                            กลุ่มที่ ๑ รถจักรยาน นำโดย อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต

                            กลุ่มที่ ๒  รถจักรยานยนต์ (สวมหมวกนิรภัย) จอดที่บริเวณทุ่งนาไพร

                              รถยนต์จอดที่อาคารการเรียนรู้ แขกเชิญรออยู่ที่ปะรำพิธี

เวลา ๐๘.๓๐ น.      -   พิธีกร เชิญประธาน ผู้บริหาร แขกร่วมงาน บุคลากร และนิสิต เข้าสู่พิธีการ การปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิดเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์)

                          -       เรียนเชิญประธาน วางพานพุ่ม

                          -       ประธานถวายราชสดุดี และพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                          -       ประธานนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี

                          -       รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน

                          -       ประธานกล่าวเปิดงาน “ปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘”

                          -       ชมการสาธิตปักดำต้นกล้า

                          -       ประธานในพิธีปลูกข้าว โดยวิธีปักดำ

                          -       แขกร่วมงาน ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกันดำนา

                          -       ระหว่างดำนา จะมีการบรรยายให้ความรู้โดยบรรยายวัฒนธรรมการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

เวลา ๑๑.๐๐ น.       -   เสร็จกิจกรรม

 

-----------------------

 

 

การแต่งกาย  :  ผู้ร่วมงานสวมเสื้อสีฟ้า            นิสิต แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติการ                  นักเรียน แต่งกายด้วยชุดพละ      

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu