ข่าวอัพเดด

Facebook page

 

 

กำหนดการโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

-----------------------

 

เวลา ๐๗.๐๐ น.       -  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารวิทยาเขตทุกหน่วยงาน ผู้ร่วมงาน

                            บุคลากร และนิสิต พร้อมกันเพื่อตั้งขบวนรถจักรยาน ณ สระพระพิรุณ

เวลา ๐๗.๓๐ น.       -   เคลื่อนขบวนไปปะรำพิธี

                            กลุ่มที่ ๑ รถจักรยาน นำโดย อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต

                            กลุ่มที่ ๒  รถจักรยานยนต์ (สวมหมวกนิรภัย) จอดที่บริเวณทุ่งนาไพร

                              รถยนต์จอดที่อาคารการเรียนรู้ แขกเชิญรออยู่ที่ปะรำพิธี

เวลา ๐๘.๓๐ น.      -   พิธีกร เชิญประธาน ผู้บริหาร แขกร่วมงาน บุคลากร และนิสิต เข้าสู่พิธีการ การปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิดเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์)

                          -       เรียนเชิญประธาน วางพานพุ่ม

                          -       ประธานถวายราชสดุดี และพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                          -       ประธานนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี

                          -       รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน

                          -       ประธานกล่าวเปิดงาน “ปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘”

                          -       ชมการสาธิตปักดำต้นกล้า

                          -       ประธานในพิธีปลูกข้าว โดยวิธีปักดำ

                          -       แขกร่วมงาน ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกันดำนา

                          -       ระหว่างดำนา จะมีการบรรยายให้ความรู้โดยบรรยายวัฒนธรรมการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

เวลา ๑๑.๐๐ น.       -   เสร็จกิจกรรม

 

-----------------------

 

 

การแต่งกาย  :  ผู้ร่วมงานสวมเสื้อสีฟ้า            นิสิต แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติการ                  นักเรียน แต่งกายด้วยชุดพละ      

 

 

 

 

 

 

 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes