ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการกระตุ้นและการวิเคราะห์สารหอมเพื่อการสร้างมาตรฐานการส่งออกของข้าวไทย

 
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นวัตกรรมการกระตุ้นและการวิเคราะห์สารหอมเพื่อการสร้างมาตรฐานการส่งออกของข้าวไทย
 
  
เอกสารการบรรยาย
  

 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ และการกระตุ้นความหอมของข้าวไทย 

ดาวน์โหลด 
คลิก

 การตรวจสอบความบริสุทธิ์และคุณภาพของข้าวอย่างรวดเร็วโดยใช้ KASP SNPline Detection

ดาวน์โหลด 
คลิก

 การสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ปริมาณสารหอมในข้าว: อุปสรรคและความท้าทาย

 ดาวน์โหลด 
คลิก

 สารหอมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข้าวกับการสร้างมาตรฐานการส่งออก

ดาวน์โหลด 
คลิก

 การตรวจกลิ่นหอมระเหยในข้าวด้วยวิธี Electronic Nose

ดาวน์โหลด 
คลิก

 

 

 

 
 
 
 
 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu