นักวิจัยต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤจิกายน 2559
รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ตอนรับ Prof Zoe A Wilson, Dr. Erik Murchie และ Prof Tony Pridmore จาก University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ได้บรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวและเยี่ยมชมดูงานวิจัยต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu