ผู้อำนวยการ ไบโอเทค สวทช. และนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน เยี่ยมชมงานวิจัย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561  ดร.สมงวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค  สวทช. และนักวิจัยจากประเทศเยอรมัน  โดย ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้ตอนรับพาเยี่ยมชมงานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes