ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและ ฯ ตอนรับนักวิจัยจาก โครงการ Newton Fund

 

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการ และทีมนักวิจัย นิสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ตอนรับนักวิจัยจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าวภายใต้กองทุนนิวตัน  โดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สหราชอาณาจักร  #newtonfund #rice ภายใต้โครงการ Newton Fund และเปิดโอกาสให้หน่วยงานให้ทุนวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการร่วมทุนวิจัย การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนและหน่วยงานให้ทุนวิจัยจาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes