ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้ัอจัดจ้างทำโรงเรือนปลูกพืช

กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 7 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 (9.00-15.30 น.)

ที่ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดซองวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.45 น.

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรือนปลูกพืช ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  

โรงเรือนโครงเหล็ก

ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 x 3.5 x 3 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง)

เสาห่างกันไม่เกิน 1.2 เมตร

พลาสติกหลังคา

พลาสติกหลังคา มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 ไมครอน

มุ้งกันแมลง

มุ้งสีขาวกันแมลงมีช่องตาข่ายไม่ต่ำกว่า 32 mesh

 2. ระบบระบายอากาศ น้ำพ่นฝอย และ ไฟแสงสว่าง ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  

ระบบระบายอากาศ

พัดลมดูดอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว อย่างน้อย 1 ตัว พร้อมตัวตั้งเวลาเปิด - ปิด

ระบบน้ำเพื่อรดน้ำต้นกล้า

ระบบน้ำพ่นฝอยจากด้านบน พร้อมตัวตั้งเวลาเปิด – ปิด

ระบบแสงสว่าง

ระบบไฟประกอบด้วยไฟให้แสงแสว่าง อย่างน้อย 2 หลอด
(ให้แสงสว่างเพียงพอ ทั่วบริเวณภายในโรงเรือน)

  3. ชั้นวางกล้าไม้ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  

ชั้นวางกล้าไม้ 

ชั้นวางกล้าไม้ สองชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 x 250 x 60 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั้นวาง

 เงื่อนไข : จะต้องทำการส่งของภายใน 30 วันหลังจากได้รับการสั่งซื้อ

 

เอกสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes