คณะนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ เข้าเยี่ยมชม งานวิจัยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

12 ธันวาคม 2562 งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โครงการ 2019 Human Resource Development Program in Biotechnology และ โครงการ Student internship program นำคณะนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ เข้าเยี่ยมชม งานวิจัยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu