ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมสภา มก.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและห้องปฎิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ หน้าห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเผลยแพร่ผลงานวิจัย และเกิดการพูดคุย หารือเพื่อการนำไปต่อยอดและพัฒนางานวิจัยต่อไป

 

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดีเอ็นเอเทคโนโลยีกับการควบคุมคุณภาพ ข้าวหอมมะลิไทยพรีเมี่ยมระดับโลก" โดยการปรับใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกของข้าวหอมมะลิไทย กรมการค้าต่างประเทศ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ (DFT, MOC) มาตรฐานการส่งออกข้าวหอมมะลิต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 92%  

 

ระบบการตรวจสอบความบริสุทธิ์พันธุ์ข้าวโดยใช้ DNA-based มีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถตรวจความบริสุทธิ์พันธุ์ข้าวไทยในระดับพรีเมียมสำหรับการส่งออกในสายพันธุ์อื่น ๆ ได้ เช่น การตรวจความบริสุทธิ์พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่, การตรวจความบริสุทธิ์พันธุ์ข้าวหอมนุ่ม และการตรวจความบริสุทธิ์พันธุ์ข้าวนุ่ม  เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNA TEC) ได้นำเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้วิธีการทดสอบในระดับโมเลกุลเพื่อใช้ทดสอบให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและ ในอนาคตห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNA TEC)  ยังคงมองหาเทคโนโลยีที่ราคาถูกกว่าและรวดเร็วกว่าเพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์พันธุ์ข้าวที่สามารถทดสอบได้ทั้งในพื้นที่กลางแจ้ง และบนพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำลงสำหรับรองรับความต้องการของผู้ส่งออกข้าว และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยพรีเมี่ยมในตลาดโลก

 

 

 

ภาพบรรยากาศในวันงานเมื่อ 1 มีนาคม 2564

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes