ข่าวอัพเดด

Facebook page

 

เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ไบโอเทค นำพันธุ์ข้าว 6 สายพันธุ์ ร่วมจัดแสดงในงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

 

 

งาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" จัดขึ้นโดยกรมการข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวและประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก และจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก นำไปสู่แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดข้าวไทย

 

 

ภายในงานจะพบกับนิทรรศการประกวดข้าวที่โดดเด่น 5 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง และข้าวเหนียว ซึ่งไบโอเทคนำพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก ไปร่วมจัดแสดง 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์หอมจินดา มีลักษณะเด่นคือ เมล็ดหุงสุกนุ่ม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 838 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ ให้ผลผลิตประมาณ 500-800 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน มีลักษณะเด่นคือ ทนทานต่อการหักล้ม เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 600 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวเหนียวพันธุ์ น่าน59 มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้แบบกว้างกับเชื้อทุกกลุ่มในประเทศไทย ข้าวเหนียวนุ่ม หอม เย็นแล้วไม่แข็ง ได้ผลผลิต ประมาณ 600-700 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย (TS2) มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง มีผลผลิตข้าวแห้งเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคา มีลักษณะเด่นคือ ทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 930 กิโลกรัม/ไร่

 

งานในครั้งนี้ ถือเป็นปีแรก ที่กรมการข้าวจัดประกวดข้าวของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อจะคัดเลือกและเฟ้นหาสายพันธ์ข้าวที่ดีที่สุดในประเทศ แล้วนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี โดยมีตัวอย่างข้าวส่งเข้าประกวดจำนวน 131 ตัวอย่าง อีกทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านข้าว อาทิ สมาคมรวบรวมและผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ฯลฯ มาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
 
Link: biotec.or.th/th/index.php/ข่าวสารองค์กรปี-2563/1372-ไบโอเทค-นำข้าว-6-สายพันธุ์-ร่วมจัดแสดงในงาน-การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก-ประจำปี-2563

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes