ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555 ด้วยโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับมอบทุนนักวิจันแกนนำ ประจำปี 2555  จำนวน 19,930,000 บาท จาก สวทช. ภายใต้โครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไบโอเทค กรมการข้าว  และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการก่อการกลายพันธุ์ (TILLING) ในการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ให้มีความสามารถในการต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชในระดับสูง พอที่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้สารควบคุมศัตรูพืชอีกต่อไป ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังต้องสามารถอยู่รอด ให้ผลผลิตได้แม้เกิดมหาอุทกภัย ทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติ สภาวะแห้งแล้งและดินเค็ม นอกจากนี้ข้าวพันธุ์กลายทั้งที่ถูกค้นพบแล้วและกำลังถูกค้นพบใหม่ จะสร้างองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมของข้าว และเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาและเข้าใจหน้าที่ของยีนใหม่ๆ ได้อย่างชัดเจน การเตรียมความพร้อมเหล่านี้ จะเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น นับว่ามีประโยชน์มากสำหรับประเทศไทย

 

ที่มา biotec.or.th

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality & Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes