ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

 

13.00 -14.00 น.
“การขับเคลื่อนเกษตรไทยโดยโมเดล BCG”

โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

14.00 - 14.20 น.
“การพัฒนาพันธุ์ข้าวเมล็ดสั้นโภชนาการสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่น : จากแปลงวิจัยสู่โต๊ะอาหาร”

โดย รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

14.20 - 14.40 น.
“การใช้เทคโนโลยีจีโนม เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวอย่างแม่นยำ”

โดย รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

14.40 - 15.00 น.
“ว่าด้วยเรื่องมะละกอ” โจทย์ร้อน ประเด็นแรง เพื่อใคร?

โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

15.00 - 15.20 น.
“เทคโนโลยีห้องบ่มผลไม้ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”

โดย ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Join from the meeting link
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m391d96f502ff26b6f49e76ae610c7724 หรือ Join by
Meeting number (access code): 2516 629 9046
Meeting password: KPS18

รายละเอียดเพิ่มเติม :
Join from the meeting link
โปสเตอร์

 

 

ที่มา: คณะเกษตรกำแพงแสน http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=2266&prev=news_all.php

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes