ข่าวอัพเดด

Facebook page

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

 

13.00 -14.00 น.
“การขับเคลื่อนเกษตรไทยโดยโมเดล BCG”

โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

14.00 - 14.20 น.
“การพัฒนาพันธุ์ข้าวเมล็ดสั้นโภชนาการสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่น : จากแปลงวิจัยสู่โต๊ะอาหาร”

โดย รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

14.20 - 14.40 น.
“การใช้เทคโนโลยีจีโนม เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวอย่างแม่นยำ”

โดย รศ.ดร.ศิวเรศ อารีกิจ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

14.40 - 15.00 น.
“ว่าด้วยเรื่องมะละกอ” โจทย์ร้อน ประเด็นแรง เพื่อใคร?

โดย ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

15.00 - 15.20 น.
“เทคโนโลยีห้องบ่มผลไม้ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ”

โดย ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Join from the meeting link
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m391d96f502ff26b6f49e76ae610c7724 หรือ Join by
Meeting number (access code): 2516 629 9046
Meeting password: KPS18

รายละเอียดเพิ่มเติม :
Join from the meeting link
โปสเตอร์

 

 

ที่มา: คณะเกษตรกำแพงแสน http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=2266&prev=news_all.php

 

 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes