ข่าวอัพเดด

Facebook page

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภายใต้โครงการวิจัย “Rainbow Rice: A Paradigm Shift in Biofortification”
 
 
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีศักยภาพสูงให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูงหรือมีศักยภาพสูงมากในการนาไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ทั้งในการนาไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะและด้านชุมชนและพื้นที่หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ และมุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศโดยนาองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัยเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคการผลิตและบริการหรือภาคสังคมโดยรวมรวมทั้งสนับสนุนโจทย์วิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยการวิจัยนวัตกรรม
 
 
 

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS  SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes