ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร มก. ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภายใต้โครงการวิจัย “Rainbow Rice: A Paradigm Shift in Biofortification”
 
 
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีศักยภาพสูงให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูงหรือมีศักยภาพสูงมากในการนาไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ทั้งในการนาไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะและด้านชุมชนและพื้นที่หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ และมุ่งเน้นการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศโดยนาองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัยเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคการผลิตและบริการหรือภาคสังคมโดยรวมรวมทั้งสนับสนุนโจทย์วิจัยที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยการวิจัยนวัตกรรม
 
 
 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes