ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศกาลแสดงผลงานการวิจัย ม.เกษตร กำแพงแสน

ในวันที่ 3-10 ธันวาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขตกำแพงแสน
ได้มีการจัดงานนิทรรศกาลแสดงผลงานการวิจัย วิชาการต่างๆมากมายของแต่ละหน่วยงานมาจัดแสดงเผยแพร่ความรู้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัิติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวได้ จัดบูธแสดงผลงานพันธุ์ข้าวไทย งานวิจัยพันธุ์ข้าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวทนโรค ทนเมลง ข้าวหอมชลสิทธิ์ ข้าวปิ่นเกษตร ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิ ๘๐ และข้าวแก้วเกษตรกับข้าวเจ้าก่ำ

พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยมีความเกี่ยวข้องกับข้าวไทย อย่างใกล้ชิด ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 18 ได้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ โดยมีคำจารึกไว้บน ศิลาจารึกว่า                 

“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

                                                                            
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น“เกษตรบดี” ตามโบราณราชประเพณีที่ พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกรณียกิจในการ สนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่ชาวประชาราษฎร์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการปัจจุบันทรงสนพระทัยทะนุบำรุงข้าวไทยมาโดยตลอด เคยมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่กลุ่มผู้นำชาวนาครั้งหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทดลองทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่ใช่น้อย จำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่ง ที่นานั้นเมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่นๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชทำให้เนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับทำนาในฤดูต่อไป”

อันแสดงถึงความสนพระทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่เป็นชาวนาชาวไร่โดยตรง และนับเป็นพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ในการสนับสนุนขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวประชาราษฎรของประเทศ  ต้นข้ากล้าเล็กๆที่ปลูกในถาดในภาพ สำหรับใช้รถปักดำ โดยจะใช้เวลา 18-20 วันก็จะพร้อมปักดำ โดยศูนย์ข้าวฯ ได้นำมาจัดแสดงประดับไว้สวยงามโดยมีพันธุ์ "ข้าวเจ้าก่ำ" และ "ข้าวเเก้วเกษตร" 

ข้าวเจ้าก่ำ
พ่อแม่ ข้าวเหนียวดอยสะเก็ด x ข้าวเจ้าหอมนิล
คุณสมบัติ
เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกมาจากประชากรคู่ผสมระหว่างข้าวเหนียวดอยสะเก็ด x ข้าวเจ้าหอมนิล ลักษณะเป็นข้าวเจ้าที่มีลำต้น ใบและเมล็ดสีม่วงเข้ม-ดำ ไม่ไวแสง แตกกอดี  สายพันธุ์ที่คัดเลือกมานี้ มีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยสีของ pericarp ของข้าวสายพันธุ์นี้ประกอบด้วย สีน้ำตาลอ่อน (procyanidin), สีแดง (peonidin), และสีม่วง (cyanidin) โดยสีทั้งหมดของข้าวเป็นรงควัตถุ (pigments)ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ flavonoid ในต้นข้าว ซึ่งแบ่งออกเป็นการสังเคราะห์สารกลุ่ม anthocyanin ได้แก่ cyanidin และ peonidin นอกจากนั้นยังมีการสังเคราะห์สารกลุ่ม proanthocyanidin ได้แก่ procyanidin  แก้วเกษตร
พ่อแม่ หอมสุพรรณ x ข้าวเจ้าหอมนิล
คุณสมบัติเป็นพันธุ์ที่คัดเลือกมาจากประชากรคู่ผสมระหว่างข้าวหอมสุพรรณ กับข้าวเจ้าหอมนิลลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีขาว ไม่ไวแสง แตกกอดีมาก ผลผลิตสูง  เมล็ดเรียวยาว มีปริมาณ Amylose ปานกลาง ผลผลิต 800-850 ก.ก./ไร่

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านบางกระดาน ตำบลบางแสน จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 ความว่า 

“ข้าวกล้อง มีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวเม็ดสวย
แต่เขาเอาของดีออกไปหมดแล้ว มีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้อง
เรากินข้าวกล้อง เรานี่ก็คนจน” 
 

ด้วยพระราช ดำรัสของพระองค์ท่าน และการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการจากหน่วยงานต่างๆ  ปัจจุบัน คนไทยจึงเริ่มหันมากินข้าวกล้องกันมากขึ้น เพราะรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes